Detail předmětu

Nosné konstrukce strojů II

FSI-QN2Ak. rok: 2023/2024

Obsah předmětu tvoří teoretický základ výpočetních metod stavební mechaniky použitelných při návrhu nosných konstrukcí stavebních a úpravárenských strojů a zařízení v dopravní a manipulační technice. Cílem je dosažení konkrétního obrazu o napěťovém a deformačním stavu libovolného místa nosné konstrukce. Předmět je zaměřen na problematiku deformace konstrukcí, staticky neurčitých úloh, pohyblivého zatížení konstrukcí, řešení tenkostěnných prutů, principy a aplikaci metody konečných prvků v oboru.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Před absolvováním tohoto předmětu musí mít student zvládnuty znalosti z technické mechaniky, fyziky a vyšší matematiky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Souborná zkouška za dva semestry se skládá z části písemné a ústní. Písemná část zkoušky je hodnocena 50 body, k připuštění k části ústní je nezbytné získat alespoň 25 bodů. Ústní část zkoušky je klasifikována samostatně a má na výsledné hodnocení váhu rovnocennou s částí písemnou.
Udělení zápočtu je vázáno aktivní účastí ve cvičení a zpracováním zadaného projektu (deformační metodou), který navazuje na projekt z QN1. Účast ve cvičeních je povinná.

Učební cíle

Cílem předmětu je rozvinutí a aplikace dosavadních znalostí z mechaniky na problematiku nosných konstrukcí stavebních a transportních strojů včetně počítačové podpory.
Studenti se naučí prakticky využívat výpočetní metody stavební mechaniky, pevnostně optimalizovat nosné konstrukce stavebních a úpravárenských strojů a zařízení v dopravní a manipulační technice.

Základní literatura

Russell C. Hibbeler: Structural Analysis (8th Edition), Prentice Hall 2011, ISBN 978-0132570534
Stephen P. Timoshenko; James M. Gere: Theory of Elastic Stability (Dover Civil and Mechanical Engineering) 2 edition, Dover Publications 2009; ISBN 978-0486472072

Doporučená literatura

Russell C. Hibbeler: Structural Analysis (8th Edition), Prentice Hall 2011, ISBN 978-0132570534
R. W. Ogden: Non-Linear Elastic Deformations; Dover Publications (July 7, 1997); ISBN: 978-0486696485

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ADI-P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Deformační metoda – základní pojmy.
2. Deformační metoda – styčníkové rovnice.
3. Deformační metoda – geometrické a patrové rovnice.
4. Deformační metoda – geometrické a patrové rovnice.
5. Deformační metoda – pohyblivá zatížení.
6. Deformační metoda – pohyblivá zatížení.
7. Deformační metoda – prostorové rámy.
8. Metoda konečných prvků (MKP): Základní pojmy a vztahy.
9. Využití symetrie.
10. Využití symetrie.
11. Kroucení tenkostěnných průřezů.
12. Kroucení tenkostěnných průřezů.
13. Kroucení tenkostěnných průřezů.

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Ukázka reálné aplikace deformační metody.
2. - 7. Deformační metoda.
8. MKP – cvičení na PC.
9. MKP – cvičení na PC.
10. MKP využití symetrie – cvičení na PC.
11. MKP využití symetrie - cvičení na PC.
12. Kroucení tenkostěnných průřezů.
13. Kroucení tenkostěnných průřezů.