Detail předmětu

Nosné konstrukce strojů I

FSI-QN1Ak. rok: 2023/2024

Obsah předmětu tvoří teoretický základ výpočetních metod stavební mechaniky použitelných při návrhu nosných konstrukcí stavebních a úpravárenských strojů a zařízení v dopravní a manipulační technice. Cílem je dosažení konkrétního obrazu o napěťovém a deformačním stavu libovolného místa nosné konstrukce. Předmět je zaměřen na problematiku deformace konstrukcí, staticky neurčitých úloh, pohyblivého zatížení konstrukcí, řešení tenkostěnných prutů, principy a aplikaci metody konečných prvků v oboru.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Před absolvováním tohoto předmětu musí mít student zvládnuty znalosti z technické mechaniky, fyziky a vyšší matematiky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou udělení zápočtu je vypracování semestrálního úkolu sestávající z grafického řešení Cremonovou metodou a řešení silovou metodou.
Udělení zápočtu je vázáno aktivní účastí ve cvičení a zpracování zadaných projektů. Účast ve cvičeních je povinná.

Učební cíle

Cílem předmětu je rozvinutí a aplikace dosavadních znalostí z mechaniky na problematiku nosných konstrukcí stavebních a transportních strojů včetně počítačové podpory.
Studenti se naučí prakticky využívat výpočetní metody stavební mechaniky, pevnostně optimalizovat nosné konstrukce stavebních a úpravárenských strojů a zařízení v dopravní a manipulační technice.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Russell C. Hibbeler: Structural Analysis (8th Edition), Prentice Hall 2011, ISBN 978-0132570534
Stephen P. Timoshenko; James M. Gere: Theory of Elastic Stability (Dover Civil and Mechanical Engineering) 2 edition, Dover Publications 2009; ISBN 978-0486472072

Doporučená literatura

Russell C. Hibbeler: Structural Analysis (8th Edition), Prentice Hall 2011, ISBN 978-0132570534
R. W. Ogden: Non-Linear Elastic Deformations; Dover Publications (July 7, 1997); ISBN: 978-0486696485

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ADI-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Stanovení vnitřních výsledných účinků zatížení u staticky určitých prutových soustav.
2. Stanovení vnitřních výsledných účinků zatížení u staticky určitých prutových soustav.
3. Metody řešení prutových soustav.
4. Metody řešení prutových soustav – metoda řezu.
5. Cremonova grafická metoda.
6. Tvarová stabilita, vzpěr, boulení, klopení.
7. Tvarová stabilita, vzpěr, boulení, klopení.
8. Silová metoda – staticky určité konstrukce.
9. Silová metoda – staticky neurčité konstrukce.
10. Silová metoda - staticky neurčité konstrukce.
11. Využití symetrie.
12. Pohyblivá zatížení u stat. určit.prut. soustav. Příčinkové čáry.
13. Pohyblivá zatížení u stat. určit.prut. soustav. Příčinkové čáry.

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Opakování VVÚ na přímém prutu.
2. Opakování VVÚ na přímém prutu Řešení příhradové konstrukce.
3. Pohybl.zatížení u stat. určit.prut. soustav. Příčinkové čáry.
4. Příhradové konstrukce.
5. Grafická Cremonova metoda.
6. Grafická Cremonova metoda.
7. Tvarová stabilita.
8. Silová metoda.
9. Silová metoda.
10. Silová metoda.
11. Využití symetrie.
12. Pohybl.zatížení u stat. určit.prut. soustav. Příčinkové čáry.
13. Pohybl.zatížení u stat. určit.prut. soustav. Příčinkové čáry.

eLearning