Detail předmětu

Počítačové navrhování strojů

FSI-QN0Ak. rok: 2023/2024

Předmět umožňuje získání všech potřebných informací pro základní zvládnutí přípravy komplexních FEM modelů v prostředí NX I-Deas. Student se naučí optimálním způsobem vytvářet geometrické modely pro skořepinové a prutové konstrukce. Dále se student naučí na základě geometrických modelů vytvořit konečnoprvkový model.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Základní znalosti práce v CAD systémech. Základní znalosti teorie MKP.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičení a vypracování semestrální práce
Udělení zápočtu je vázáno aktivní účastí ve cvičení a zpracování zadaných projektů. Účast ve cvičeních je povinná.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení studentů se specifickým přístupem k modelování skořepinových a prutových FEM modelů.
Absolvent kurzu dokáže pracovat v rámci prostředí NX I-Deas. Dále je schopen zvolit optimální postup modelování podle stanovených omezení a pravidel.

Základní literatura

SHIH R. H.:Parametric Modeling with I-DEAS 12, ISBN: 978-1-58503-273-0
LIN S.C.J.:Mastering I-DEAS, ISBN-13: 978-1886552128
SHIH R.H.:Introduction to Finite Element Analysis Using I-DEAS 12, ISBN: 978-1-58503-274-7

Doporučená literatura

SHIH R. H.:Parametric Modeling with I-DEAS 12, ISBN: 978-1-58503-273-0

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ADI-P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. IDEAS - Basics
2. IDEAS - Part modeller
3. IDEAS - Part modeller
4. IDEAS - Part modeller
5. IDEAS - Part modeller
6. IDEAS - Assembly 1
7. IDEAS - Assembly 2
8. IDEAS - Simulation: Základní pojmy
9. IDEAS - Simulation: Příprava modelu
10. IDEAS - Simulation: Okrajové podmínky
11. IDEAS - Simulation: Možnosti řešení
12. IDEAS - Simulation: Post procesing
13. Unigraphics – Basics

Cvičení s počítačovou podporou

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. IDEAS - Basics
2. IDEAS - Part modeller
3. IDEAS - Part modeller
4. IDEAS - Part modeller
5. IDEAS - Part modeller
6. IDEAS - Assembly 1
7. IDEAS - Assembly 2
8. IDEAS - Simulation: Základní pojmy
9. IDEAS - Simulation: Příprava modelu
10. IDEAS - Simulation: Okrajové podmínky
11. IDEAS - Simulation: Možnosti řešení
12. IDEAS - Simulation: Post procesing
13. Unigraphics – Basics

eLearning