Detail předmětu

Počítačové navrhování strojů

FSI-QM0Ak. rok: 2023/2024

Předmět umožňuje získání základních informací o řešení nelineárních problémů mechaniky metodou konečných prvků. Jsou řešeny především problémy z oblasti dopravní a manipulační techniky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Znalosti z pružnosti a pevnosti, problematiky nosných konstrukcí a znalosti základní teorie MKP.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Požadavky pro zápočet: prezence ve cvičení a vypracování semestrální práce.
Výuka ve cvičení je kontrolována průběžnými testy znalostí probírané látky.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení studentů s problematikou nelineárních výpočtů v MKP systému MSC MARC.
Absolvent kurzu dokáže pracovat v rámci prostředí MSC MARC/MENTAT, ve kterém je seznámen s řešením základních typů nelineárních úloh (velké deformace a přetvoření, stabilita, nelineární materiál, plasticita, kontakt).

Základní literatura

Zienkiewicz, O. C. and Taylor, R. L., Finite Element Method, Vol. 1, The Basis, 2000
Zienkiewicz, O. C. and Taylor, R. L., Finite Element Method, Vol. 2, Solid Mechanics, 2000
Fraunhofer Institute for Algorithms and Scientific Computing SCAI. MpCCI 3.0.4: Manuals and Tutorials. April 25, 2005, http://www.scai.fraunhofer.de/mpcci

Doporučená literatura

K. REKTORYS: Přehled užité matematiky, Praha 2000, ISBN 80-7196-179-5
L. MOTL; M. ZAHRADNÍK: Pěstujeme lineární algebru, Dostupné z http://www.kolej.mff.cuni.cz/~lmotm275/skripta/mzahrad/algebra.html
Zienkiewicz, O. C. and Taylor, R. L., Finite Element Method, Vol. 1, The Basis, 2000
Zienkiewicz, O. C. and Taylor, R. L., Finite Element Method, Vol. 2, Solid Mechanics, 2000

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ADI-P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do řešení nelineárních problémů mechaniky těles
2. Řešení velkých deformací
3. Nelineární materiál - základní modely
4. Úvod do problémů plasticity oceli
5. vybrané úlohy z oblasti materiálových nelinearit
6. Úvod do problematiky kontaktní analýzy
7. Kontakt - příklady
8. Kontakt - příklady
9. Kontakt - příklady
10. Úvod do problematiky stability konstrukcí
11. Stabilita - příklady
12. Stabilita - příklady
13. Prezentace semestrálních projektů

eLearning