Detail předmětu

Automobily

FSI-QMVAk. rok: 2023/2024

Předmět Motorová vozidla se zaměřuje na problematiku stavby, konstrukce, testování, jízdní charakteristiky a provoz moderních motorových a přípojných vozidel. Osobní automobily, nákladní automobily, autobusy, návěsy a přívěsy. Tento předmět přednese konstrukční řešení základních částí moderních motorových vozidel např: nápravy a jejich odpružení i tlumení, brzdové soustavy včetně elektronických systémů (ABS, ESP, HBA,...), mechanismů řízení, zástavba poháněcího agregátu do vozidla včetně jeho ovládání. Dále bude přednesena problematika týkající se pasivní a aktivní bezpečnosti vozidel včetně nejmodernějších asistenčních programů vozidel.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Vstupní znalosti

Základy kinematiky, dynamiky, pružnosti a pevnosti a konstrukce strojních součástí. Znalosti teorie a dynamiky motorových vozidel.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky udělení zápočtu: Orientace v probíraných problémech a schopnost jejich řešení, prověřovaná a prezentovaná v zadaných příkladech. Podmínkou udělení zápočtu je samostatné vypracování (absolvování) zadaných úloh bez závažných nedostatků. Průběžná kontrola studia je prováděna při kontrole příkladů současně s ověřením požadovaných znalostí. Zkouška: Při zkoušce jsou prověřovány a hodnoceny znalosti fyzikální podstaty probíraných problémů, jejich matematický popis na probrané úrovni a aplikace na řešených příkladech. Zkouška se skládá z písemné části (kontrolního testu) a z části ústní. Do klasifikačního hodnocení se zahrnují: 1. Hodnocení práce ve cvičeních (hodnocení vypracovaných úloh). 2. Výsledek písemné části zkoušky (kontrolního testu). 3. Výsledek ústní části zkoušky.
Účast ve cvičení je povinná a je kontrolována každé cvičení. Zameškaná výuka se řeší individuálně s garantem předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit posluchače s koncepcemi, konstrukcí a technologií výroby moderních motorových vozidel, včetně testování a uživatelské problematiky.
Absolventi předmětu získají komplexní přehled o podstatných souvislostech při konstrukci motorových vozidel včetně ukázek konkrétních technických řešení osobních i nákladních automobilů nejmodernější konstrukce. Dále absolventi získají informace o možnostech testování jak dílčích skupin vozidla tak automobilů jako celku. Získané znalosti vytvoří předpoklady pro optimalizaci provozních a životnostních parametrů s cílem dosáhnout vyváženosti konstrukce vozidla jako celku.

Základní literatura

REIMPELL, Jornsen. The Automotive Chassis. 2nd edition. Oxford: Butterworth - Heinemann, 2001. 444 s. ISBN 0-7506-5054-0. (EN)
VLK, F. Podvozky motorových vozidel. Nakladatelství a zasilatelství vlk, Brno 2006, ISBN 802396464X (CS)

Doporučená literatura

HANEY, Paul. The Racing & High-Performance Tire. 1st edition. Warrendale: TV Motor-sports and SAE, 2003. 286 s. ISBN 0-9646414-2-9 (EN)
DIXON, John. The Shock Absorber Handbook. Chichester: John Wiley & Sons, 2007. 432 s. ISBN 978-0-470-51020-9 (EN)
JAN, Zdeněk, ŽDÁNSKÝ, Bronislav a ČUPERA Jiří. Automobily (1): Podvozky. Brno: Avid, spol. s r.o., 2009. 245 s. ISBN 978-80-87143-11-7 (CS)
PUHN, Fred. Brake Handbook. Tucson: HPBooks, 1985. 176 s. ISBN 0-89586-232-8 (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ADI-P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Druhy a koncepce silničních vozidel
2. Karoserie - druhy karoserií (tvar, účel, vztah k podvozku), návrh a konstrukce (design, materiály)
3. Karoserie - návrh karoserie z hlediska aktivní bezpečnosti (kondiční, pozorovací, ovládací. bezpečnost)
4. Návrh karoserie z hlediska pasivní bezpečnosti (nárazy vozidel, biomechanika, ochrana účastníků silniční dopravy)
5. Pneumatiky a kola
6-7. Zavěšení kol
8. Odpružení
9. Řízení
10.-11. Brzdové systémy.
12.-13. Zkoušení motorových vozidel

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Pneumatiky - vyvažování pneumatik, měření teploty pneumatik za jízdy
2. -3. Měření polohy těžiště vozidla
4. Měření momentu setrvačnosti vozidla
5. Zavěšení kol - zjišťování hmotností odpružených a neodpružených hmot nápravy
6. Zavěšení kol - měření kinematických charakteristik nápravy
7. Měření geometrie řízení
8. Zkoušky tlumičů - bezdemontážní diagnostika tlumičů
9. Měření jízdních odporů - dojezdová zkouška
10. Zkoušení brzd v laboratorních podmínkách
11. Zkoušení brzd - jízdní zkouška
12. Kruhový test
13.Vyhodnocení dat z jízdy vozidla - rozbor telemetrickych dat zaznamenaných během jízdy zavodniho automobilu

eLearning