Detail předmětu

Počítačové modelování strojních konstrukcí

FSI-QMKAk. rok: 2023/2024

Předmět umožňuje získání všech potřebných informací pro základní zvládnutí konstrukčních prací pomocí počítače v systému CATIA. Student se naučí vytvářet konstrukční dokumentaci optimálním způsobem. Získá zkušenost, že CAD je pouze podpora konstrukčního procesu, urychlí a zefektivní práci, ale v žádném případě nenahradí tvůrčí práci konstruktéra a požadované vědomosti v příslušném oboru.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Vstupní znalosti

Základní znalosti práce v CAD systémech.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičení a vypracování semestrální práce
Při zkoušce jsou prověřovány a hodnoceny schopnosti modelování, způsobů řešení a jejich aplikace na zadaných úlohách. Zkouška se skládá z části praktické a ústní. Celkové hodnocení se skládá z hodnocení semestrální práce a hodnocení při zkoušce. Hodnocení semestrálního projektu má stejnou váhu jako hodnocení zkoušky.
Udělení zápočtu je vázáno aktivní účastí ve cvičení a zpracování zadaných projektů. Účast ve cvičeních je povinná.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení studentů s přístupem k modelování v základních modulech v prostředí CATIA v5.
Absolvent kurzu dokáže pracovat v základních modulech v rámci prostředí CATIA V5. Je schopen zvolit optimální postup modelování podle stanovených pravidel.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Dassault Systems, CATIA Training Guide, Version 4, Release 1.6, April, 1996.
CARMAN P.; TIGWELL P.: Inside CATIA, ISBN: 978-1566901536

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ADI-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy 3D modelování
2. Souřadné systémy, pomocné roviny, skicování
3. Skicování
4. Objemové modelování s využitím skic
5. Objemové modelování s využitím skic
6. Modifikace objemové součásti - úkosy, zaoblení, tenkostěnné díly
7. Modifikace objemové součásti - otvory, žebra, tvorba polí
8. Plošné modelování - 3D skicování
9. Plošné modelování - metody tvorby ploch
10. Plošné modelování - úpravy ploch
11. Hybridní modelování
12. Tvorba sestav
13. Tvorba výkresové dokumentace

eLearning