Detail předmětu

Mechanické a hydraulické převody

FSI-QMHAk. rok: 2023/2024

Hydrostatické převody: prvky hydrostatických mechanismů - převodníky, prvky pro řízení tlaku, prvky pro řízení průtoku, prvky pro řízení směru průtoku, pomocné prvky, proporcionální prvky. Výpočet hydrostatických obvodů, rozběh a brždění, tepelná bilance. Hydrostatické obvody pracovních strojů.
Hydrodynamické převody: hydrodynamické spojky a měniče.
Kombinované hydraulické a mechanické převody.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Vstupní znalosti

Před absolvováním tohoto předmětu musí mít student zvládnuty znalosti z technické mechaniky, fyziky a vyšší matematiky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška je písemná. Skládá se z příkladu a teoretických otázek. Doba na vypracování je 100 minut.
Podmínkou udělení zápočtu: aktivní účast ve cvičení, absolvování všech úloh a splnění podmínek průběžné kontroly. Účast ve cvičeních je povinná.

Učební cíle

Cílem předmětu je rozvinutí a prohloubení znalostí studentů z oblasti částí a mechanismů strojů a hydraulických strojů v aplikace na stavební a transportní stroje.
Absolvování předmětu umožňuje získat studentům znalosti nezbytné k projektování a konstrukci zejména mobilních pracovních strojů studovaného programu. S ohledem na současné vývojové trendy získají a upevní si znalosti zejména z oblasti návrhu regulačních hydrostatických obvodů.

Základní literatura

MÁLIK, Ladislav. Konštruovanie. III, Mechanické, hydraulické a hydromechanické prenosy. 2. preprac. vyd. V Žiline: Žilinská univerzita, 2012, 514 s. ISBN 978-80-554-0476-9. (SK)
BAROŠKA, Ján. Hydrostatické mechanizmy. Žilina: Hydropneutech, 2012, 388 s. ISBN 978-80-970-89726. (SK)
Majmudar, R.S.: Oil Hydraulics Systems, McGraw-Hill 2003, ISBN 0-07-140669-7 (EN)

Doporučená literatura

ŠKOPÁN, M.:Hydraulické pohony strojů. Elektronické skriptum VUT FSI Brno, 2009 (CS)
SUBRAMANYA, K. 1000 solved problems in fluid mechanics (includes hydraulic machines). New Delhi: Tata McGraw-Hill, 2005, ix, 456 s. : il. ISBN 978-0-07-014476-7. (EN)
Pavlok, B. – Hružík, L. – Bova, M.: Hydraulická zařízení strojů. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2007, 123 s. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ADI-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Teorie hydrostatických mechanismů, rce kont., Ber. rce.
2. Hydraulické ztráty v hydrostatických mechanismech.
3. Přenos tlakové energie v hydrost. mechanismech.
4. Řazení odporů stejného a různého druhu, odporové sítě.
5. Rozběh a brždění hydr. mechanismů, tepelný výpočet HO.
6. Prvky HS mechanismů - převodníky a jejich parametry.
7. Hydrogenerátory: konstrukce, charakteristiky, obvody.
8. Rotační a přímočaré hydromotory: konstrukce, charakteristiky, zapojení do obvodu.
9. Prvky pro řízení tlaku, směru a velikosti průtoku.
10. Proporcionální prvky, pomocné prvky.
11. Základy stavby hydrostatických mechanismů.
12. Hydrostatické pohonné obvody mobilních pracovních strojů.
13. Hydrodynamické spojky a měniče.

Laboratorní cvičení

8 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

6. Konstrukce a údržba základních prvků HS obvodů.
7. Stanovení charakteristiky hydrogenerátoru.
8. Řízení rychlosti hydromotorů v otevřeném hydraulickém obvodu.

Cvičení

18 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Kapaliny hydrostatických obvodů a jejich vlastnosti.
2 Hydraulické ztráty v hydrostatických mechanismech.
3. Výpočet odporů proti pohybu, zrychlení deformaci.
4. Výpočet rozběhu a brždění hydr. mechanismu.
5. Tepelný výpočet hydrostatického mechanismu.

Elektronické učební texty

Hydraulické pohony strojů. VUT v Brně 2009. Elektronická skripta (cs)

eLearning