Detail předmětu

Stavba lodí a plavidel

FSI-QLPAk. rok: 2023/2024

Předmět má seznámit studenty se základy stavby lodí a plavidel, základními pojmy a metodami návrhu. Tyto poznatky jsou nezbytným základem pro praxi v oboru lodního stavitelství. Předmět zahrnuje následující témata: Lodní doprava a druhy lodí. Základní parametry a pojmy. Metodika a postup projektování lodí. Výpočet hlavních rozměrů. Technická plavidla (bagry, remorkéry,…). Návrh tvaru lodního trupu. Návrh pohonu lodě (motor, propulzní zařízení). Generální plán. Lodní zařízení a doplňkové zařízení. Lodní ergonomie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Před absolvováním tohoto předmětu musí mít student zvládnuty znalosti z fyziky, hydromechaniky a částí strojů a zařízení.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky udělení zápočtu: Aktivní účast na cvičení. Odevzdání semestrální práce na dané téma v požadovaném rozsahu. Hodnocení semestrální práce minimálně 50 body.

Klasifikace hodnocení studenta:
výborně (90-100 bodů),
velmi dobře (80-89 bodů),
dobře (70-79 bodů),
uspokojivě (60-69 bodů),
dostatečně (50-59 bodů),
nevyhověl (0-49 bodů).

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy stavby lodí a jiných plavidel. Zejména se základy jejich navrhování z hlediska tvaru a pevnosti lodního tělesa, manévrovatelnosti, volbou pohonu a lodním zařízením. Dále se předmět zabývá doplňkovým zařízením a ergonomií lodí.
Studenti získají po absolvování předmětu znalosti o základních typech konstrukcí lodí a plavidel. Dále si student osvojí základní dovednosti návrhu lodního tělesa, pohonné jednotky a propulzního zařízení.

Základní literatura

Eyres, J. D.: Ship Construction, Sixth Edition; Butterworth-Heinemann 2007, ISBN 978-0750680707
Borský, J.: Projektovanie lodí, Bratislava, 2003.
Tichý, J., Patek, P.:Teória lode, Bratislava, 2006.

Doporučená literatura

Eyres, J. D.: Ship Construction, Sixth Edition; Butterworth-Heinemann 2007, ISBN 978-0750680707
Borský, J.: Projektovanie lodí, Bratislava, 2003.
Tichý, J., Patek, P.:Teória lode, Bratislava, 2006.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ADI-P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Lodní doprava a druhy lodí a plavidel (úvod do předmětu).
2. Základní parametry lodě a plavidla (základní pojmy a tvarové parametry).
3. Metodika a postup projektování lodí a plavidel (postup návrhu, předprojektová příprava).
4. Výpočet hlavních rozměrů.
5. Technická plavidla (bagry, remorkéry,...).
6. Návrh tvaru lodního trupu.
7. Návrh pohonu lodě (motor, propulzní zařízení).
8. Generální plán (podrobný, náčrtový, siluetový).
9. Hmotnostní a tíhové výpočty (výpočet těžiště, podélné a příčné vyvážení).
10. Zpřesnění předběžného návrhu (stabilita, schopnosti plavby).
11. Lodní zařízení (kormidlovaní, kotevní,...).
12. Doplňkové lodní zařízení (osvětlení, chlazení,...).
13. Lodní ergonomie (barva, ergonomie, vibrace, hluk,...).

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Hydrostatické zákonitosti lodního tělesa.
2. Podmínky plovatelnosti.
3. Stabilita lodi při malých úhlech náklonu.
4. Stabilita lodi při velkých úhlech náklonu.
5. Nepotopitelnost.
6. Pevnost lodi.
7. Odpor lodi.
8. Praktické metody určení odporu lodí.
9. Pohon lodí - motor.
10. Pohon lodí - vrtule.
11. Kolísání lodě.
12. Manévrovatelnost lodí.
13. Exkurze.

eLearning