Detail předmětu

Projektování a logistika dopravních a manipulačních zařízení

FSI-QLDAk. rok: 2023/2024

Předmět projektování dopravních a manipulačních zařízení seznamuje studenty s nejrozšířenějšími manipulačními prostředky a s projektovou činností v oblasti manipulace s materiálem i s novými možnostmi při využití počítačové podpory pro její racionalizaci. Materiálový tok, jeho analyza a metody hodnocení. Matematické vyjádření manipulačně-dopravního problému. Minimalizační metody přepravních nákladů. Projektová dokumentace systémů manipulace s materiálem. Metoda "Systematic Handling Analyses". Ukazatelé efektivnosti manipul. systémů. Logistika manipulačního řetězce. Možnosti simulace manipulačních procesů. Logistika dopravy a manipulace seznamuje studenty s logistickými službami a náklady a jejich vlivem na efektivní funkci dopravně - manipulačních systémů. Využití počítačové podpory k simulaci dopravně-manipulačních procesů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Před absolvováním tohoto předmětu musí mít student zvládnuty znalosti z technické mechaniky, fyziky a vyšší matematiky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky pro udělení zápočtu: prezence ve cvičení a vypracování zadaných úkolů. Zkouška: Student je hodnocen podle získaných znalostí a schopnosti jejich aplikace. Zkouška je písemná se závěrečným ústním pohovorem.
Výuka na přednášce je nepovinná.
Výuka ve cvičení je povinná, kontrolu účasti provádí vyučující. Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů se řeší individuálně s garantem předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami projekčními činnosti v oblasti manipulace s materiálem. Význam materiálového toku a jeho hodnocení. Zásady metody S.H.A. včetně hodnocení efektivnosti manipulačních systémů. Simulace manipulačních procesů. Dále je cílem seznámit studenty s pojmem, smyslem a významem logistiky a plánováním dopravy. Logistika jako nástroj optimalizace, redukce nákladů a marketingu v dopravě. Logistické faktory. Logistická strategie v dopravě. Seznámení se základy simulačního programu Plant Simulation a asociovaných programových jazyků. Možnost jeho využití pro řešení dopravně-manipulačních procesů.
Předmět Projektování dopravních a manipulačních zařízení umožňuje studentům získat znalosti z oblasti konstrukce manipulačních prostředků a projektování manipulace s materiálem. Student je schopen optimalizovat materiálový tok v dané výrobě, provést zhodnocení manipulační práce, minimalizovat manipulačně-přepravní náklady. Student je schopný určit vhodné logistické ukazatele a provést výpočet logistických nákladů a výkonů. Studenti získají základní znalosti pro modelování jednoduchých dopravních a manipulačních procesů s využitím numerického softwaru.

Základní literatura

TONCHIA, Stefano. Industrial project management: planning, design, and construction. Berlin: Springer, c2008. ISBN 978-3-540-77542-3. (EN)
GHIANI, Gianpaolo., Gilbert LAPORTE a Roberto. MUSMANNO. Introduction to logistics systems planning and control. Hoboken, NJ, USA: J. Wiley, c2004. ISBN 0470849177. (EN)
RAJA G. KASILINGAM. Logistics and transportation: design and planning. 2. ed. Dordrecht [u.a.]: Kluwer, 2000. ISBN 0412802902. (EN)
PRECLÍK, Vratislav. Průmyslová logistika. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03-449-6. (CS)
BIGOŠ, Peter, Jozef KUĽKA, Melichar KOPAS a Martin MANTIČ. Teória a stavba zdvíhacích a dopravných zariadení. Košice: TU v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2012. Edícia vedeckej a odbornej literatúry (Technická univerzita v Košiciach). ISBN 9788055311876. (SK)
RAJA G. KASILINGAM. Logistics and transportation: design and planning. 2. ed. Dordrecht [u.a.]: Kluwer, 2000. ISBN 0412802902. (EN)
PERNICA, Petr. Logistika pro 21. století: (Supply chain management). Praha: Radix, 2005. ISBN 8086031594. (CS)
PTÁČEK, Petr a Aleš KAPLÁNEK. Přeprava nákladu v silniční nákladní dopravě. Brno: CERM, 2002. ISBN 8072042572. (CS)

Doporučená literatura

TONCHIA, Stefano. Industrial project management: planning, design, and construction. Berlin: Springer, c2008. ISBN 978-3-540-77542-3. (EN)
GHIANI, Gianpaolo., Gilbert LAPORTE a Roberto. MUSMANNO. Introduction to logistics systems planning and control. Hoboken, NJ, USA: J. Wiley, c2004. ISBN 0470849177. (EN)
BIGOŠ, Peter, Jozef KUĽKA, Melichar KOPAS a Martin MANTIČ. Teória a stavba zdvíhacích a dopravných zariadení. Košice: TU v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2012. Edícia vedeckej a odbornej literatúry (Technická univerzita v Košiciach). ISBN 9788055311876. (SK)
RAJA G. KASILINGAM. Logistics and transportation: design and planning. 2. ed. Dordrecht [u.a.]: Kluwer, 2000. ISBN 0412802902. (EN)
PRECLÍK, Vratislav. Průmyslová logistika. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03-449-6. (CS)
PERNICA, Petr. Logistika pro 21. století: (Supply chain management). Praha: Radix, 2005. ISBN 8086031594. (CS)
PTÁČEK, Petr a Aleš KAPLÁNEK. Přeprava nákladu v silniční nákladní dopravě. Brno: CERM, 2002. ISBN 8072042572. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ADI-P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Manipulační proces a manipulační prostředky, kvantitativní faktory manipulačního procesu.
2.Manipulační prostředky - dopravníky.
3.Manipulační prostředky - jeřáby, průmyslové vozíky.
4.Umísťovací zařízení, jednotkové úložné a formovací zařízení.
5.Skladovací zařízení, identifikační a kontrolní zařízení.
6.Materiálový tok a jeho analyza, metody rozboru manip. s materiálem.
7.Matematické vyjádření manpulačně-dopravního problému.
8.Projektová dokumentace systémů manipulace s materiálem.
9.Metoda Systematic Handling Analyses.
10.Logistika v oblasti manipulace s materiálem.
11.Možnosti modelování manipulačních procesů.
12.Simulační jazyky a jejich použití při modelování manipulačních procesů.
13.Simulační jazyky a jejich použití při modelování manipulačních procesů.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Řešení manipulačně-dopravního problému - indexové metody.
2.Řešení manipulačně-dopravního problému - metoda VAM.
3.Řešení manipulačně-dopravního problému - metoda optická.
4.Řešení manipulačně-dopravního problému (individ. zadání).
5.Řešení optimálního materiálového toku pro dané výrobní schema.
6.Řešení optimálního materiálového toku pro dané výrobní schema.
7.Řešení optimálního materiálového toku (individ. zadání).
8.Analyza materiálového toku(způsoby a možnosti provádění).
9.Numerický simulační program (struktura, funkce objektů).
10.Numerický simulační program (modelování systémů a subsystémů).
11.Numerický simulační program (možnosti řízení modelů).
12.Numerický simulační program (animace modelu).
13.Modelování manipulačního procesu.

eLearning