Detail předmětu

Diplomový projekt (M-ADI)

FSI-QDPAk. rok: 2023/2024

Náplň práce vychází z konkrétního zadání diplomové práce.

Vítána jsou zadání témat projektu z průmyslové praxe.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

10

Vstupní znalosti

Znalosti v rozsahu magisterského studia Dopravní a manipulační technika, zaměření Motorová vozidla a spalovací motory.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Klasifikovaný zápočet je podmíněn předložením zpracované vybrané části diplomové práce v písemné podobě a její obhajobou na cvičení před kolektivem studentů a vedoucím diplomové práce.
Výuka probíhá podle potřeb zadání na počítačové učebně nebo v laboratořích ústavu.

Učební cíle

Cílem předmětu je zpracování diplomové práce podle zadání.
Při úspěšném zpracování diplomové práce si student ověří schopnosti tvůrčím způsobem aplikovat znalosti získané v předchozím magisterském studiu při řešení konkrétního technického problému.

Základní literatura

Literatura podle zadání diplomové práce. Literature according to assign of diploma thesis.

Doporučená literatura

1. Literatura podle zadání diplomové práce. Literature according to assign of diploma thesis.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ADI-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

169 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Student vychází ze zadání diplomové práce.

eLearning