Detail předmětu

CAD v automobilovém průmyslu

FSI-QC0Ak. rok: 2023/2024

Předmět umožňuje získání potřebných informací pro základní zvládnutí konstrukčních prací na počítači v systému Creo Parametric. Student se naučí vytvářet 3D modely optimálním způsobem. Získá zkušenosti v oblasti reverzního inženýrství, úprav modelu a možného exportu 3D dat pro potřeby 3D tisku či výpočtového modelování.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Základní znalost CAD systémů, schopnost konstrukční práce.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Udělení zápočtu je podmíněno aktivní účastí ve cvičeních, kde je průběžně kontrolována schopnost konstrukční práce v softwaru Creo Parametric.


Výuka ve cvičeních je povinná, kontrolu účasti provádí vyučující.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení studentů s přístupem k modelování v základních modulech v prostředí Creo Parametric.

Absolvent kurzu dokáže pracovat v základních modulech v rámci prostředí Creo Parametric. Je schopen zvolit optimální postup modelování podle stanovených pravidel. Absolvent dokáže zvolit strategicky vhodný přístup v rámci úloh v oblasti reverzního inženýrství.

Doporučená literatura

RIDER, Michael J. Designing with Creo Parametric 7.0. SDC Publications, 2020. ISBN 9781630573751.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-ADI-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do prostředí Creo Parametric, strategie tvorby 3D modelů
 2. Skicář
 3. Objemové modelování
 4. Plošné modelování
 5. Reverzní inženýrství - zařízení pro 3D skenování, příprava a kalibrace, skenovací strategie
 6. Reverzní inženýrství - praktický postup skenování konstrukčního dílu
 7. Reverzní inženýrství - zpracování naskenovaných dat, kontrola rozměrů, identifikace odchylek od požadovaného tvaru
 8. Reverzní inženýrství - rekonstrukce naskenovaných dat v prostředí Creo Parametric
 9. Reverzní inženýrství - rekonstrukce naskenovaných dat v prostředí Creo Parametric
 10. Možnosti implementace rekonstruovaného modelu do konstrukčních celků
 11. Analýzy
 12. Možnosti prezentace a exportu dat, konektivita s ostatními softwary
 13. Výroba prototypu rekonstruovaného modelu - 3D tisk

eLearning