Detail předmětu

Koncepční vývoj automobilu

FSI-QA0Ak. rok: 2023/2024

Osvojení si procesu a logických návazností při vývoji nového vozidla od prvního zadání až po definici prototypu. Souběžné zohlednění vyrobitelnosti, materiálového konceptu, technických požadavků, norem a funkcionality.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Znalosti modelování v 3D CAD a základy dynamiky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Výsledná známka je dána souhrnným hodnocením ze cvičení a zkoušky. 

Zkouška je realizována formou testu anebo online testu.


Samostatné zpracování příkladů a odpovědi na otázky.

Učební cíle

Seznámit studenty s technickými postupy vývoje moderních vozidel ve fázi návrhu konceptu
Schopnost samostatného návrhu konceptu nového vozidla dle zadání, pochopení souvislostí a kolizí mezi jednotlivými požadavky na nové vozidlo. Schopnost návrhu dílčích konstrukčních uzlů konceptu s ohledem na technologii výroby, aerodynamiku, design a strukturální vlastnosti.

Základní literatura

MACEY, S. H-Point: The Fundamentals of Car Design & Packaging. Design Studio Press, 2014. ISBN  978-1624650192 (EN)
MORELLO, L., ROSTI ROSSINI, L., PIA, G., TONOLI, A. The Automotive Body. Springer Verlag, 2011. ISBN 978-94007-0512-8. (EN)
REIMPELL, Jornsen. The Automotive Chassis. 2nd edition. Oxford: Butterworth - Heinemann, 2001. 444 s. ISBN 0-7506-5054-0. (EN)
DAVIES, G. Materials for Automobile Bodies. ISBN 0-7506-5692-1, Butterworth-Heinemann, 2003 (EN)

Doporučená literatura

VLK, F. Stavba motorových vozidel. ISBN 80-238-8757-2, Nakladatelství VLK, Brno 2003. (CS)
VLK, F. Karosérie motorových vozidel. ISBN 80-238-5277-9, Nakladatelství VLK, Brno 2000. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-ADI-P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání pro nové vozidlo
2 - 3. Package – definice platformy
4 - 5. První návrh vozu
6. Doprovod designu
7 - 8. Postavení designových ploch v CAD (Strak)
9 - 10. Konstrukce virtuálního koncepčního vozu
11 - 12. Analýza konstrukce koncepčního vozu
13. Definice prototypu

 

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Reverzni inženýrství - 3D pracoviště
 2. Reverzni inženýrství - zpracování dat
 3. Úvod do Catia
 4. Plošné modelování
 5. Rekonstrukce dat / 3D sken
 6. Rekonstrukce dat / 3D sken
 7. Rekonstrukce dat / 3D sken
 8. Projekt - rekonstrukce povrchových dat vozidla
 9. Projekt - rekonstrukce povrchových dat vozidla
 10. Projekt - rekonstrukce povrchových dat vozidla
 11. Projekt - rekonstrukce povrchových dat vozidla
 12. Projekt - rekonstrukce povrchových dat vozidla
 13. Zápočet