Detail předmětu

Únosnost leteckých konstrukcí

FSI-OPK-AAk. rok: 2023/2024

Ucelený přehled výpočtu napjatosti, deformací a únosnosti tenkostěnných konstrukcí. Metody snižování hmotnosti a efektivního využívání materiálu. Stabilita prutů a stěn. Výpočty únosnost nosníkových a poloskořepinových tenkostěnných konstrukcí. Výpočty konstrukčních částí letounů. Sendvičové konstrukce.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Základní znalosti matematiky, mechaniky, pružnosti a pevnosti. Absolvování předmětu OSZ-Stavba letadel.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou udělení zápočtu je min.80% účast na cvičeních. Dále je třeba předložit vypracované protokoly z laboratorních cvičení. Získání zápočtu je podmínkou pro připuštění ke zkoušce. Vlastní zkouška je písemná s následným ústním ověřením. Těžiště je v písemné části sestávající z teoretické části a praktických příkladů.
Přednášky jsou nepovinné, docházka je evidována. Cvičení jsou povinná a účast je kontrolována (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konsultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Učební cíle

Cílem je seznámit studenty s nejdůležitějšími stavebními předpisy. Objasnění teoretických základů výpočtu napjatosti a deformace tenkostěnných leteckých konstrukcí. Teoretické a praktické znalosti stability prutů a stěn.
Předmět umožňuje studentům realizovat typické výpočty leteckých tenkostěnných konstrukcí i v nelineárních oblastech zatížení.

Základní literatura

Michael C.Y.NIU: Airframe Structural Design, , 0
T.H.MEGSON: Aircraft Stuctures, , 0
A.PÍŠTĚK a kol.: Pevnost a životnost let., , 0

Doporučená literatura

A. PÍŠTĚK a kol.: Pevnost a životnost let., , 0
A. PÍŠTĚK a kol.: Tabulky, , 0
: Programy, , 0
T.H.MEGSON: Aircraft Stuctures, , 0
Michael C.Y.NIU: Airframe Structural Design, , 0

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-AST-A magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod, Tenkostěnné konstrukce.
 2. Mezní stavy materiálů.
 3. Ztráta stability prutů, desek a stěn.
 4. Nosník s tenkou stojinou.
 5. Nosníkové konstrukce v uzavřených dutinách.
 6. Únosnost nosníkových, poloskořepinových a skořepinových konstrukcí.
 7. Metoda postupného přitěžování.
 8. Sendvičové konstrukce.
 9. MKP modelování a výpočty.
 10. Hmotnostní optimalizace leteckých konstrukcí.

Laboratorní cvičení

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Laboratorní zkouška prutů.
2. Laboratorní zkouška stěn.
3. Účast na zkoušce letecké konstrukce (křídlo, trup).

Cvičení

22 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Výpočet zatížení a pevnostní kontrola podvozku.
 2. Výpočet zatížení křídla.
 3. Výpočet polohy středu smyku.
 4. Pevnostní kontrola závěsu..
 5. Výpočty vzpěrné stability, Ztráta stability profilů
 6. Ztráta stability desek.
 7. Nosník s tenkou stojinou.
 8. Pevnostní výpočet žebra.
 9. Výpočty únosnosti průřezů.
 10. Výpočty sendvičových panelů.

Elektronické učební texty

Practice (en)

eLearning