Detail předmětu

Seminář k diplomové práci (N-ETI)

FSI-MD6Ak. rok: 2023/2024

Seznámení s požadavky kladenými na diplomovou práci, její prezentaci (prezentační soft skills) a na státní závěrečnou zkoušku. Doporučení a zásady pro úspěšné vypracování diplomové práce.

V semináři studenti referují formou třicetiminutové prezentace o výsledcích, které získali při práci na svých diplomových projektech.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Předpokládají se jisté znalosti získané během práce na diplomovém projektu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky udělení zápočtu jsou aktivní účast na seminářích a přednáška o své diplomové práci.
Účast na semináři je povinná a bude pravidelně kontrolována. V případě omluvené nepřítomnosti bude studentovi uloženo seznámit se s tématem diplomové práce, jejíž prezentaci zmeškal.

Učební cíle

Studenti se učí veřejně vystupovat a prezentovat výsledky své činnosti. Tím se připravují na své vystoupení při obhajobě diplomového práce.


Student se naučí veřejně vystupovat a přednášet výsledky své práce. Svoje zkušenosti pak využije při prezentování diplomové práce během státní zkoušky a také při vystoupeních na vědeckých konferencích.

Základní literatura

Diplomové práce jednotlivých studentů

Doporučená literatura

Diplomové práce jednotlivých studentů

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ETI-P magisterský navazující

    specializace ENI , 2. ročník, letní semestr, povinný
    specializace FLI , 2. ročník, letní semestr, povinný
    specializace TEP , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-13 V každém týdnu se uskuteční jeden seminář, na kterém budou referovány diplomové práce jednotlivými diplomanty tak, aby se během semestru dostalo na všechny. Ihned po odreferování budou jednotlivé práce diskutovány.