Detail předmětu

Tepelná čerpadla

FSI-LTCAk. rok: 2023/2024

Předmět se zabývá konstrukcí současných chladicích zařízení a tepelných čerpadel. Zaměřuje se jak na konstrukci jednotlivých komponent, jejich účel a umístění v reálném zařízení, tak také na provoz a údržbu tepelných čerpadel a s tím spojenou legislativu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

1

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Základní znalosti z termodynamiky a elektrotechniky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet je udělován za aktivní účast na cvičeních a laboratorních měřeních.
Účast na cvičeních je dobrovolná.

Učební cíle

Studenti získají základní znalosti a dovednosti, nutné k provozu a údržbě chladicích zařízení a tepelných čerpadel. Absolvování kurzu poskytne studentům dostatečný základ ke složení odborných zkoušek požadovaných současnou legislativou pro servis a údržbu tepelných čerpadel.
Student se naučí rozpoznat základní komponenty chladicích zařízení a tepelných čerpadel, provozovat tato zařízení a identifikovat běžné provozní stavy a poruchy.

Základní literatura

KOLEKTIV AUTORŮ. Chladicí a klimatizační technika. Praha: Svaz chladicí a klimatizační techniky, 2012, 181 s. (CS)
KOLEKTIV AUTORŮ. Chladicí a klimatizační technika II. Praha: Svaz chladicí a klimatizační techniky, 2015, 167 s. (CS)
ŽERAVÍK, Antonín. Stavíme tepelné čerpadlo: [návratnost i za jeden rok]. Přerov: Antonín Žeravík, 2003, 311 s. ISBN 80-239-0275-X. (CS)

Doporučená literatura

DINÇER, Ibrahim. Refrigeration systems and applications. 3rd Edition. Chichester: Wiley, 2017, 752 s. ISBN 978-1-119-23075-5. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ETI-P magisterský navazující

    specializace ENI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
    specializace FLI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
    specializace TEP , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Fyzikální základy oboru + Přehled chladicích systémů
2 + 3. Kompresory pro chladicí zařízení
4. Kompresor - laboratorní cvičení
5. Tepelné výměníky
6. Tepelné výměníky – laboratorní cvičení
7. Ostatní komponenty chladicích systémů
8. Tepelná čerpadla
9. Tepelné čerpadlo – laboratorní cvičení
10. Chladiva
11. Legislativa a ochrana ovzduší
12. Manipulace s chladivy – laboratorní cvičení
13. Exkurze