Detail předmětu

Provoz energetických zařízení

FSI-LPZAk. rok: 2023/2024

Jeden ze závěrečných předmětů oboru, zaměřený na zásady najíždění a provozování energetických zařízení a detekování a odstraňování provozních poruch jednotlivých komponent energetických bloků. V rámci předmětu budou studenti seznámeni s najížděním parních kotlů a parních turbín, problematikou napájení a regenerace a chemické úpravy vody. Další velké téma je spolehlivost provozu, přehled nejběžnějších poruch, metody jejich detekce a eliminace. Předmět vyžaduje znalost návrhu, projektu a konstrukce jednotlivých komponent energetických oběhů. Nedílnou součástí je seznámení se základní energetickou legislativou.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Zdroje a přeměna energie, Kotle, Parní turbíny,

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet: účast na cvičeních a exkurzích konaných v rámci předmětu a zvládnutý následný test.
Zkouška: úspěšné absolvování bodového testu ze základů provozu.

Účast na cvičeních kontroluje vedoucí cvičení. Cvičení jsou povinná. Omluvenou neúčast student nahradí po dohodě s vedoucím cvičení. Přednášky jsou nepovinné.

Učební cíle

Seznámení se základními provozními stavy energetických výroben, najíždění a odstavování, aplikací teorie spolehlivosti a koncepcí spolehlivostního informačního systému a systému údržby. Studentky a studenti budou seznámeni se základy teorie elektrárenské chemie, zařízeními k úpravě vod v energetice a provozní kontrolou chemických režimů.
Získané obecné znalosti tvoří základní disciplínu nutnou pro řízení provozu a údržby energetických zařízení v klasické, jaderné a průmyslové energetice.

Základní literatura

Baláš, M: Kotle a výměníky tepla, VUT Brno, 2013
Effenberger, H.: Dampferzeugung, Springer-Verlag, Berlin, 2000
Prabir Basu, Cen Kefa, Louis Jestin: Boilers and Burners,Springer-Verlag,New York,2000
Černý V., Janeba B., Teyssler J.: Parní kotle - technický průvodce č. 32, SNTL, Praha, 1983

Doporučená literatura

Krbek J., Ochrana L., Polesný B.: Průmyslová energetika, VUT Brno, 1996

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ETI-P magisterský navazující

    specializace ENI , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Legislativa v energetice.
2. Projektová a provozní ekonomika v energetice.
3. Projektování a provoz regenerace.
4. Projektování a provoz napájecích stanic.
5. Najíždění a odstavování klasických energetických centrál.
6. Provoz energetických centrál při nestandardních režimech.
7. Spolehlivost provozu, teorie spolehlivosti v energetice, provozní režimy.
8. Diagnostika, plánování údržby.
9. Příčiny, mechanismy a původci poruch.
10. Příklady závažných poruch.
11. Provoz parních turbín.
12. Základní vlastnosti a základy chemie vody.
13. Technologie úpravy vody pro EZ.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Posouzení ekonomické rentability projektu.
2. Výpočet spolehlivostních charakteristik energetických zařízení.
3. Návrh napájecí stanice, technicko-ekonomické posouzení návrhu.
4. Přepočet napájecí stanice při jiných podmínkách.
5. Exkurze.
6. Exkurze.
7. Zápočet.

eLearning