Detail předmětu

Jaderné zdroje a bezemisní energetika

FSI-LMEAk. rok: 2023/2024

V rámci předmětu budou diskutována témata, která reflektují současné trendy v energetice. Předmět je rozdělen na tři části. První část bude věnována technologiím CCS a CCU, což jsou technologie spojené se záchytem oxidu uhličitého uvolňovaného při spalivecích procesech. Další část předmětu bude zaměřena na novou oblast vodíkové energetiky a akumulace energie - systémy power to X (gas, heat...). Poslední část bude věnována tématu jaderné energetiky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Základy energetiky

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení předmětu bude realizováno v rámci klasifikovaného zápočtu. Klasifikovaný zápočet  proběhne formou testu (papírového nebo on-line).


Výuka bude probíhat blokově, účast je povinná.

Učební cíle

Účelem předmětu je vnášení nových a aktuálních témat do bakalářského studijního programu. Cílem je seznámení studentek a studentů s novými technologiemi, které se dostávají do popředí zájmu v rámci celosvětových změn v energetickém odvětví.


Absolventky a absolventi budou seznámeni se současnými trendy transformací, ukládání a využívání energie.  Budou mít přehled o vývoje na poli energetiky a v budou moci v praxi kriticky zhodnotit možné scénáře změn.

Základní literatura

Bailera, M, Lisbona, P, Peña, B, & Romeo, LM 2020, Energy Storage : Hybridization of Power-To-Gas Technology and CarbonCapture, Springer International Publishing AG, Cham. Available from: ProQuest Ebook Central. ISBN-13: 978-3-03046-526-1 (EN)

Boudellal, Méziane. Power-to-Gas: Renewable Hydrogen Economy for the Energy Transition, Berlin, Boston: De Gruyter, 2018. https://doi.org/10.1515/9783110559811

(EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-ENE-P bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy problematiky emisí oxidu uhličitého, základy metod CCS a CCU

2. Metody záchytu CO2

3. Metody ukládání CO2

4. Metody využití CO2

5. Energetické systémy zahrnující generování vodíku

6. Akumulace energie, systém Power to X

7. Syntézní metan a biometan

8. Energetická soběstačnost

9. Koncepční řešení JE s tlakovodními reaktory, rychlými reaktory

10. Koncepce malých modulárních reaktorů

11. Palivový cyklus JE, sklady a úložiště použitého jaderného paliva a radioaktivních odpadů

12. Termojaderná fůze, Radioizotopové generátory

eLearning