Detail předmětu

Ekonomika a management

FSI-LEMAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřený na netechnické oblasti, se kterými se absolventky a absolventi nejen energetických oborů budou potkávat během své praxe. V rámci předmětu budou blíže seznámeni s organizací firem a podniků, se systémy a zákonitostmi organizace a v neposlední řadě dostanou základního vzdělání pro zvládnutí práce v týmu a řídící pozice, ve kterých se dosti často ocitnou. Druhou částí předmětu je základní vhled do ekonomiky, který velmi stručně poukáže na oblasti, které jsou pro setrvání firem na trhu nezbytné. Jedná se zejména o oblasti podnikových financí, finančních nástrojů a účetnictví. Předmět si neklade za cíl kompletní přípravu v manažerské a ekonomické oblasti (na to mnohdy nestačí celé studijní programy), spíše má být úvodem a rozcestníkem pro budoucí vzdělávání.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

1

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

nejsou

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení předmětu je postaveno na aktivní účasti studentek a studentů při výuce.


není

Učební cíle

Cílem předmětu je připravit studentky a studenty do praxe, kde se kromě technických problémů budou potýkat také s ekonomickou stranou provozu firmy a projektů. Dalším cílem je připravit studentky a studenty na vedoucí a manažerské a role a pozice ve budoucím povolání. 


Získané kompetence mohou studenti uplatnit při řešení provozních otázek firmy, řízení projektů a pracovních týmů.

Základní literatura

BLAŽEK, L. Management. Organizování, rozhodování, ovlivňování. 2. vyd. Praha: Grada, 2014. 224 s. ISBN 978-80-247-4429-2. (CS)


Doporučená literatura

SYNEK,J. a kol. Manažérská ekonomika. 1.vyd. Praha Grada Publishing 1996.456s, ISBN 80-7169-211-5

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-ETI-P magisterský navazující

  specializace ENI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Společensky odpovědné podnikání, formy podniků, OSVČ
 2. Účetnictví – typy účetnictví, rozvaha, aktiva, pasiva,
 3. Účetnictví – účetní závěrka a uzávěrka, cash flow, výkonostní ukazatele financí
 4. Projekt – etapy, plánování, hodnocení
 5. Vliv státu na podnikání – legislativa, daňový systém ČR
 6. Management, základní role manažera
 7. Manažer – plánování, organizování, kontrola
 8. Manažer – vedení a řízení, práce s lidmi
 9. Manažer – selfmanagement, komunikace
 10. Manažerské funkce a plánování, strategický management
 11. Strategický management
 12. Projektové řízení – plánování, organizování, řízení, kontrola
 13. Prezentační dovednosti (PPT, poster, rétorika)

eLearning