Detail předmětu

Dynamika energetických strojů a jejich příslušenství

FSI-LDSAk. rok: 2023/2024

Cílem předmětu je seznámit posluchače se vzájemným působením soustav různé fyzikální povahy a jejich dynamickým chováním. Zdůrazněna bude zejména fyzikální stránka a modelování prvků systému v reálných provozních podmínkách. Na základě modelování budou vysvětleny principy diagnostiky a ladění vázaných soustav v energetickém hospodářství.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Základy hydrodynamiky, termomechaniky a dynamiky těles.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet - účast na cvičení a zadané úlohy.
Zkouška písemná a ústní.
Semináře, písemné úlohy na cvičeních.

Učební cíle

Pochopení souvislostí při vzájemném působení mechanických,
hydrodynamických, tepelných a elektrických soustav.
Schopnost diagnostikovat a ladit dynamické soustavy v energetických
provozech s ohledem na přenos hluku a vibrací.

Základní literatura

JULIŠ, Karel a Rudolf BREPTA. Mechanika. Díl 2, Dynamika. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1987. Technický průvodce, sv. 66.
POCHYLÝ, František. Dynamika tekutinových systémů: Určeno pro posl. fak. strojní. 1. vyd. Praha: Mezinárodní organizace novinářů, 1990. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-0139-7.
Childs, D., 1993, Turbomachinery Rotordynamics. Phenomena, Modeling and Analysis, John Wiley & Sons, Inc. ISBN-10: 047153840X

Doporučená literatura

JULIŠ, Karel a Rudolf BREPTA. Mechanika. Díl 2, Dynamika. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1987. Technický průvodce, sv. 66.
POCHYLÝ, František. Dynamika tekutinových systémů: Určeno pro posl. fak. strojní. 1. vyd. Praha: Mezinárodní organizace novinářů, 1990. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-0139-7.
Childs, D., 1993, Turbomachinery Rotordynamics. Phenomena, Modeling and Analysis, John Wiley & Sons, Inc. ISBN-10: 047153840X

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ETI-P magisterský navazující

    specializace ENI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    specializace FLI , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    specializace TEP , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Souřadnicové systémy. Transformace systémů.
2. Buzení strojů a konstrukcí - silové, kinematické.
3. Kmitání. Frekvence a intenzita tlumení. Stabilita systému.
4. Rezonance. Dynamický tlumič, vyvažování systému.
5. Samobuzené kmitání.
6. Tlumení - vnitřní, vnější, konstrukční.
7. Šíření zvukových vln prostředím.
8. Konstrukční prvky, Ložiska, těsnění, ucpávky.
9. Dynamika rotoru. Vyvažování pružných rotorů.
10. Nelineární dynamické systémy.
11. Modální analýza mechanických soustav.
12. Měření mechanických veličin, snímače.

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Souřadnicové systémy. Transformace systémů.
2. Buzení strojů a konstrukcí - silové, kinematické.
3. Kmitání. Frekvence a intenzita tlumení. Stabilita systému.
4. Rezonance. Dynamický tlumič, vyvažování systému.
5. Samobuzené kmitání.
6. Tlumení - vnitřní, vnější, konstrukční.
7. Šíření zvukových vln prostředím.
8. Konstrukční prvky, Ložiska, těsnění, ucpávky.
9. Dynamika rotoru. Vyvažování pružných rotorů.
10. Nelineární dynamické systémy.
11. Modální analýza mechanických soustav.
12. Měření mechanických veličin, snímače.

eLearning