Detail předmětu

Základy techniky vnitřního prostředí budov

FSI-IZRAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na problematiku vnitřního prostředí budov, která zahrnuje pohodu prostředí, tepelnou pohodu člověka, čistotu vnitřního vzduchu, větrání, vytápění, klimatizaci, energetickou náročnost a udržitelnost.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Základní znalosti z fyziky, matematiky a termomechaniky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je kontrola znalostí formou dvou testů, které musí student absolvovat v 7. a 13. výukovém týdnu.
Aktivní účast na cvičeních a absolvování dvou testů (v 7. a 13. výukovém týdnu).

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s technologiemi pro vytváření zdravého a pohodového vnitřního prostředí s ohledem na minimalizaci spotřeby energie.
Studenti získají základní znalosti o technických zařízeních pro vytváření zdravého a pohodového vnitřního prostředí v budovách.

Základní literatura

McQUISTON, Faye C., Jerald D. PARKER and Jeffrey D. SPITLER. Heating Ventilating, and Air Conditioning, John Wiley and Sons, [2005]. ISBN 0-471-66154-6
ASHRAE handbook: Fundamentals (SI Edition). American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers Inc., [2013]. ISBN 978-1-936504-46-6
ASHRAE Handbook - Heating, Ventilating, and Air-Conditioning Systems and Equipment (SI Edition). American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers Inc., [2012]. ISBN 9781936504268

Doporučená literatura

NOVÝ, Richard a kol. Technika prostředí. České vysoké učení technické v Praze. [2006]. ISBN 80-01-03492-5
JANOTKOVÁ, Eva. Technika prostředí - 1. a 2. část. FSI VUT v Brně, [2014]. Elektronická verze v pdf dostupná v e-learningu. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-ENE-P bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do techniky prostředí budov (vnější a vnitřní prostředí, faktory ovlivňující pohodu prostředí a tepelnou pohodu člověka).
2. Způsoby hodnocení tepelného stavu prostředí a tepelné pohody člověka.
3. Kvalita vzduchu ve vnitřním prostředí (druhy škodlivin, účinky na lidské tělo, ochrana zdraví).
4. Větrání budov (přirozené větrání, nucené větrání, čištění vzduchu).
5. Větrací zařízení (doprava a distribuce vzduchu, komponenty větracích zařízení).
6. Energetická náročnost větrání, zpětné získávání tepla.
7. Úpravy vzduchu, klimatizační zřízení (druhy KZ, komponenty KZ).
8. Návrh provozu klimatizačních zařízení.
9. Vytápění budov, rozdělení otopných soustav.
10. Zdroje tepla a komponenty otopných soustav.
11. Energetická náročnost budov a její hodnocení, integrace obnovitelných zdrojů.
12. Hluk a jeho vliv na člověka.
13. Nové trendy v technice prostředí budov.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení s přístroji pro hodnocení tepelného stavu vnitřního prostředí.
2. Hodnocení tepelného stavu prostředí, tepelná pohoda člověka, diagramy tepelného komfortu.
3. Výpočet potřebného množství vzduchu při větrání.
4. Přirozené větrání (výpočet průtoku vzduchu větracím otvorem a větrací šachtou).
5. Nucené větrání, proudění vzduchu z vyústek.
6. Zpětné získávání tepla při větrání.
7. Kontrolní test.
8. Návrh letního provozu klimatizačního zařízení.
9. Návrh zimního provozu klimatizačního zařízení.
10. Výpočet potřebného tepelného výkonu při vytápění budovy.
11. Hodnocení energetické náročnosti budov.
12. Technická akustika, základní pojmy a veličiny.
13. Kontrolní test.

eLearning