Detail předmětu

Bakalářský projekt (B-EPP)

FSI-FZPAk. rok: 2023/2024

Praktické procvičení teoretických poznatků ze specializovaných předmětů. Zpracovat individuální technické zadání projektově, výpočtářsky a konstrukčně.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

9

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Znalost předmětů oboru energetické a procesní inženýrství

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je rozhodující plnění určených termínů zpracování jednotlivých částí projektu, dodržení termínu odevzdání zpracovaného projektu,dále správnost výpočtového a technického řešení.Dobrá grafická úprava odevzdávané práce.
individuálně-samostatná práce na projektu

Učební cíle

Naučit studenty samostatné odborné práci při zpracování konkrétní technické úlohy.
Studenti získají zkušenosti s projekční a výpočtářskou praxí při návrhu technického řešení problému a seznámí se s problematikou optimálního výběru variant řešení konkrétního problému.

Základní literatura

Krbek, Polesný: Závěrečný projekt,skripta VUT 1995

Doporučená literatura

Krbek, Polesný: Závěrečný projekt,skripta VUT 1995
Agrawal, K.C. Industrial Power Engineering Handbook, ISBN: 0-7506-73...

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-ENE-P bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení bakalářské práce

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1 Předání konkrétních technických zadání.
2 až 12. Konzultace, kontrola postupu prací, práce na zpracování projektu.
13. Odevzdání závěrečného projektu.