Detail předmětu

Anglická konverzace

FP-IakonPAk. rok: 2023/2024

• Cílem hodin konverzace je co nejefektivněji, ale bez stresu zapojit studenty do diskuzí na aktuální společenská i společensko-vědní témata, aby mohli získat pocit výraznější komunikační jistoty.

• Budou začleněny různé řečnické dovednosti, např. vyjednávání, přesvědčování, vyjádření a obhajoba vlastního názoru, prezentace, ale i práce se slovním přízvukem a větnou intonací.

• Důraz je kladen na soustavné rozšiřování a upevňování slovní zásoby včetně hovorových výrazů a idiomatických spojení.


STUDENTI SI MOHOU VYBRAT Z NÁSLEDUJÍCÍCH TÉMAT:

SCIENCE AND TECHNOLOGY – WHERE DO WE GO?
Jaká jsou nebezpečí vědecko-technického pokroku? Přispěje věda k zániku nebo k záchraně světa? Které objevy/ vynálezy jsou nejdůležitější? Ovládnou stroje svět?

THE PURSUIT OF HAPPINESS
Co je to (ne)štěstí? Co nás dělá šťastnými? Leží štěstí uvnitř nás nebo mimo nás? Jsou některé národy šťastnější než jiné?

MONEY - THE ROOT OF ALL EVIL?
Je možný svět bez peněz? Zmizela by chudoba? Jaký by byl svět, ve kterém by všichni měli stejné množství peněz? Jsou peníze opravdu kořenem zla? Jsou bohatí lidé přitažlivější?

NOBODY NEEDS A GUN
Masakry ve školách. Proč muži milují zbraně? Použili byste někdy zbraň? Kdy?

CAR - A DANGEROUS WEAPON?
Ustupujeme my autům, nebo auta ustupují nám? Které státy vyrábějí nejlepší auta? Je auto prodloužením naší osobnosti?

SPACE EXPLORATION - LIVING ON MARS FOREVER?
Je vše ve vesmíru dokonalé? Je vesmírný výzkum důležitý? Je kolonizace vesmíru pro nás nezbytná?

TELLING LIES
Jak moc jsme upřímní? Jsme schopni unést pravdu? Za jakých okolností pravdu raději ukrýt?

DEATH PENALTY
Středověké formy trestu smrti. Trest smrti ano či ne? Oko za oko, zub za zub? Odstrašuje vidina trestu smrti případné zločince? Kolik nevinných lidí umřelo následkem trestu smrti?


NOT MY TYPE
Je kousání nehtů, tenké nohy, nečistá pleť skutečně tím, čemu bychom se měli vyhnout, hledáme-li partnera? Čím se řídíme, hledáme-li?

COMPUTERS - FOR BETTER OF FOR WORSE?
Jak změnily počítače (internet) svět? Ve kterých oblastech života je pro nás počítač nezbytný? Dává nám počítač větší svobodu?

ADDICTIONS
Alkohol, kouření, drogy, čokoláda, nákupy, fotbal, sex. Na čem jsme závislí? Existují lidé, kteří jsou více náchylní k závislostem?

ART
Co je umění? Mění umění náš způsob myšlení nebo cítění? Jak by vypadal svět bez umění?

BIG BROTHER IS WATCHING
Záleží nám na svobodě? Cítíme se bezpečněji ve společnosti plné sledovacích zařízení? Respektují rodiče a partneři naše soukromí? Je důležitější svoboda nebo bezpečí?

IMMIGRATION AND RACISM
Proč jsme rasisti? Dá se vyhladit rasismus? Jak vnímáme černo-bílá manželství? Jaké jsou (ne)výhody imigrace?

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet - aktivní účast na cvičeních
zápočtový test
Zkouška - prezentace


Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

• Cílem hodin konverzace je co nejefektivněji, ale bez stresu zapojit studenty do diskuzí na aktuální společenská i společensko-vědní témata, aby mohli získat pocit výraznější komunikační jistoty.

• Budou začleněny různé řečnické dovednosti, např. vyjednávání, přesvědčování, vyjádření a obhajoba vlastního názoru, prezentace, ale i práce se slovním přízvukem a větnou intonací.

• Důraz je kladen na soustavné rozšiřování a upevňování slovní zásoby včetně hovorových výrazů a idiomatických spojení.

Studenti získávají schopnost mluvit plynule anglicky a se sebedůvěrou, zvláště v méně užívaných situacích. Vyučovací hodiny pomohou zvýšit také vnímavost studentů v anglické konverzaci.

Základní literatura

MacAndrew, Richard and Martínez, Ron: TABOOS AND ISSUES.
Haines, Simon: ADVANCED SKILLS (A resource book of advanced-level skills activities).
Gammidge, Mick: SPEAKING EXTRA (A resource book of multi-level skills activities).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor