Detail předmětu

System Integration

FP-SIAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na problematiku integrace informačních systémů podniku, a to z několika pohledů. Prvním je zapojení informačních systémů do procesů firmy a jejich řízení formou služby. Druhý aspekt je integrace systémů mezi sebou, vysvětlení principu a užití metasystémů. Další oblastí je integrace technologická. Poslední oblastí je integrace dat mezi systémy a jejich distribuce uživatelům.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Znalosti informatiky, operačních, databázových systémů, kancelářských a internetových aplikací a podnikových informačních systémů na úrovni bakalářského studia informatiky. Znalosti z oblasti podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, obchodu a řízení financí na úrovni bakalářského studia ekonomiky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část je tvořena testem s 15 otázkami, na něž jsou možné variantní odpovědi a), b), c), nebo d) a 2 otevřenými otázkami. Ústní část zkoušky je třeba absolvovat tehdy, pokud výsledek písemné části nebude zcela jednoznačný pro celkové hodnocení předmětu. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. Požadavky na ukončení: Absolvování zkoušky - 100 %.
Účast na přednáškách je nepovinná, s výjimkou přednášek zvaných externích odborníků. Na těchto přednáškách je účast povinná a kontrolovaná formou prezenční listiny. Omluvená absence na přednáškách nemůže být nahrazena konzultacemi s vyučujícím.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili znalosti nutné pro řízení informačních systémů podniku z pohledu systémové integrace. Předmět je zaměřen na problematiku integrace informačních systémů podniku, a to z několika pohledů. Prvním je zapojení informačních systémů do procesů firmy a jejich řízení formou služby. Druhý aspekt je integrace systémů mezi sebou, vysvětlení principu a užití metasystémů. Další oblastí je integrace technologická. Poslední oblastí je integrace dat mezi systémy a jejich distribuce uživatelům.
Studenti budou znát metodické postupy při projektování modelů integrovaných informačních a komunikačních technologií, modelování struktur integrujících prostředí informačních a komunikačních systémů a jejich perspektiv v informační společnosti. Studenti získají základní přehled o podmínkách zabezpečení projektů systémové integrace.

Základní literatura

Li Da Xu: Enterprise Integration and Information Architecture: A Systems Perspective on Industrial Information Integration Auerbach Publications 2014. ISBN: 9781439850244
COBIT 5.0. A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT. ISACA, 2012. ISBN 978-1-60420-237-3

Doporučená literatura

LAUDON K. C.; LAUDON J. P. Management information systems. Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 07458, 2006. ISBN 0-13-230461-9

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MBA-IM master of business administration (není studentem), 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

36 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor