Detail předmětu

Entrepreneurial Practice 2

FP-BEPR2EAk. rok: 2023/2024

Předměty Entrepreneurial Practice 1,2,3 a 4 tvoří logický provázaný celek zabezpečující kontinuální rozvoj podnikatelských a manažerských dovedností. Entrepreneurial Practice 2 se zaměřuje na znalosti a dovednosti potřebné ve fázi růstu podniku. Klíčovým výstupem je realizace dílčích podnikatelských projektů, ve kterých budou studenti rozvíjet znalosti a dovednosti spojené s řízením podnikatelské činnosti. V rámci individuálního a týmového studijního plánu budou studenti spoluvytvářet svou podnikatelskou specializaci. Tyto plány rovněž slouží ke kontrole plnění požadavků praxe. Provázanost praktického tréninku a schopnosti rozvíjet získané znalosti podporují workshopy rozvíjející oblasti odpovídající aktuálnímu stádiu života podniku. Workshopy tak plní úlohu plánovaného odborného rozvoje pracovníků v rámci podniku.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

12

Zajišťuje ústav

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem.
Hodnotí se pět oblastí:
- Podnikatelské projekty - 40 % hodnocení (až 40 bodů)
- Rozvoj týmové společnosti - 10 % hodnocení (až 10 bodů)
- Týmový trénink - 25 % hodnocení (až 25 bodů)
- Sebevzdělávání - 15 % hodnocení (až 15 bodů)
- Rozvoj programu ESBD - 10 % hodnocení (až 10 bodů)
Detaily jsou uvedeny v e-learnigu.
Účast na týmových setkáních a dalších aktivitách je povinná, kontrolovaná a je zahrnuta do závěrečného hodnocení. Studenti mohou vynechat maximálně šest týmových sezení za semestr včetně zkouškového období, s výjimkou závěrečného sezení zaměřeného na hodnocení. Těchto šest absencí lze nahradit dodatečnými projekty a úkoly definovanými vyučujícím. Tato náhrada musí být odevzdána nejpozději na konci zápočtového týdne. Pokud nebude kompenzováno, bude výsledné skóre sníženo o dva body za každé zmeškané sezení.
ABSENCE PŘEKRAČUJÍCÍ ŠEST setkání znamená, že student NEMÁ nárok na absolvování předmětu Podnikatelská praxe.
Pokud student zmešká více než šest setkání ze zdravotních důvodů (musí dodat potvrzení od lékaře) nebo ze závažných osobních důvodů, může požádat o individuální studijní plán. Nicméně individuální studijní plán není garantován!
Studenti jsou hodnoceni na základě aktivní účasti - to znamená přípravy témat, materiálů, práce na případech, diskuse atd.

Studenti s individuálním studijním plánem musí detilní podmínky konzultovat s vyučujícím a svým týmem nejpozději před začátkem semestru. 

Učební cíle

Cílem předmětu je vytvoření prostoru pro realizaci vlastní podnikatelské praxe s důrazem na založení, rozvoj a řízení malého a středního podniku a související realizaci podnikatelských projektů.
Z hlediska rozvoje znalostí a kompetencí studentů je kontinuální provázanost předmětů Entrepreneurial Practice 1,2,3 a 4 zcela zásadní.
Specifické oblasti rozvoje v rámci Entrepreneurial Practice 2 jsou následující: studenti budou přirozeně rozvíjet své komunikační a vůdcovské dovednosti. Studenti budou posilovat získané znalosti a dovednosti v oblasti inovací a konkurenčního chování malé firmy. Studenti získají praxi v oblasti vyhodnocování úspěšnosti podnikatelských aktivit.

Základní literatura

BURNS, P. Entrepreneurship and Small Business. UK: Palgrave. 540 pp., 2016. ISBN 978-1-137-43035-9.
HITT, M.A., IRELAND, R.D. and R.E. HOSKISSON. Strategic Management - Competitiveness and Globalization: Concepts and Cases. 12th ed. South-Western College Pub, 2017. 896 p. ISBN 978-1-305-50214-7.

Doporučená literatura

KAPFERER, J.N. The New Strategic Brand Management: Advanced Insights and Strategic Thinking (New Strategic Brand Management: Creating & Sustaining Brand Equity). 5th ed. Kogan Page, 2012. 512 p. ISBN 0749465158.
KANDER, D. All In Startup: Launching a New Idea When Everything Is on the Line. 1st ed. Wiley, 2014. 304 p. ISBN 1118857666.
WÖRDEMANN, W., BUCHHOLZ, A. and N. WILEY. The Impossible Advantage: Winning the Competitive Game by Changing the Rules. 1st ed. Wiley, 2009. 220 p. ISBN 0470717122.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-ESBD bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

24 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. až 4. týden
- Workshop: Personální řízení v malé firmě
- Workshop: Manažerské činnosti v malé firmě
- Revize individuálních a týmových plánů praxe
- Revize plánu týmového rozvoje firmy
- Vypracování a hodnocení podnikatelských projektů
- Příprava nových podnikatelských projektů

Týden 5 až 8
- Workshop: Kontrola v řízení podnikatelské činnosti
- Workshop: Konkurenční strategie malé firmy
- Vypracování a posouzení podnikatelských projektů
- Formulace nových podnikatelských projektů

Týden 9 až 12
- Workshop: Rozvoj služeb v podnikatelské činnosti malé firmy
- Workshop: Komunikace a rozvoj značky malé firmy
- Vypracování a posouzení podnikatelských projektů
- Formulace nových podnikatelských projektů

13. týden + zkouškové období
- Vypracování závěrečné zprávy
- Inovace obchodního modelu
- Obhajoba podnikatelských projektů a zpráva o jejich průběhu
- Plán dalšího rozvoje činnosti týmové firmy

eLearning