Detail předmětu

Entrepreneurial Practice 1

FP-BEPR1EAk. rok: 2023/2024

Předměty Entrepreneurial Practice 1,2,3 a 4 tvoří logický provázaný celek zabezpečující kontinuální rozvoj podnikatelských a manažerských dovedností. Entrepreneurial Practice 1 klade specifický důraz na praktický rozvoj dovedností potřebných pro zahájení podnikatelské činnosti. Klíčové oblasti představuje samostatný rozvoj potřebných znalosti z oblasti manažerských funkcí v podnikatelských aktivitách, tvorby podnikatelského plánu a podnikatelských modelů. V rámci individuálního a týmového studijního plánu budou studenti spoluvytvářet svou podnikatelskou specializaci. Tyto plány rovněž slouží ke kontrole plnění požadavků praxe. Provázanost praktického tréninku a schopnosti rozvíjet získané znalosti podporují workshopy rozvíjející oblasti odpovídající aktuálnímu stádiu života podniku. Workshopy tak plní úlohu plánovaného odborného rozvoje pracovníků v rámci podniku.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

12

Zajišťuje ústav

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem.

Hodnotí se pět oblastí:
- Podnikatelské projekty - 40 % hodnocení (až 40 bodů)
- Rozvoj týmové společnosti - 10 % hodnocení (až 10 bodů)
- Týmový trénink - 25 % hodnocení (až 25 bodů)
- Sebevzdělávání - 15 % hodnocení (až 15 bodů)
- Rozvoj programu ESBD - 10 % hodnocení (až 10 bodů)

Detaily jsou uvedeny v e-learnigu.

Účast na týmových setkáních a dalších aktivitách je povinná, kontrolovaná a je zahrnuta do závěrečného hodnocení. Studenti mohou vynechat maximálně pět týmových sezení za semestr včetně zkouškového období, s výjimkou závěrečného sezení zaměřeného na hodnocení. Těchto pět absencí lze nahradit dodatečnými projekty a úkoly definovanými průvodcem. Tato náhrada musí být odevzdána nejpozději na konci zápočtového týdne. Pokud nebude kompenzováno, bude výsledné skóre sníženo o dva body za každé zmeškané sezení.

ABSENCE PŘEKRAČUJÍCÍ PĚT SEZENÍ znamená, že student NEMÁ nárok na absolvování předmětu Podnikatelská praxe.

Pokud student zmešká více než pět sezení ze zdravotních důvodů (musí dodat potvrzení od lékaře) nebo ze závažných osobních důvodů, musí požádat o individuální studijní plán. Nicméně individuální studijní plán není garantován!

Studenti jsou hodnoceni na základě aktivní účasti - to znamená přípravy témat, materiálů, práce na případech, diskuse atd.

Studenti s individuálním studijním plánem musí detilní podmínky konzultovat s vyučujícím a svým týmem nejpozději před začátkem semestru. 

Učební cíle

Cílem předmětu je vytvoření prostoru pro realizaci vlastní podnikatelské praxe s důrazem na založení, rozvoj a řízení malého a středního podniku a související realizaci podnikatelských projektů.
Z hlediska rozvoje znalostí a kompetencí studentů je kontinuální provázanost předmětů Entrepreneurial Practice 1,2,3 a 4 zcela zásadní.
Specifické oblasti rozvoje v rámci Entrepreneurial Practice 1 jsou následující: studenti budou rozvíjet své dovedností v oblasti týmové práce, manažerských funkcí v malé firmě a formulace podnikatelského plánu. Studenti si rozšíří své znalosti v oblasti právních a finančních aspektů podnikatelské činnosti. Studenti budou mít možnost prakticky procvičit postupy spojené s přípravou a zahájením podnikatelské činnosti.

Základní literatura

BURNS, P. Entrepreneurship and Small Business. UK: Palgrave. 540 pp., 2016. ISBN 978-1-137-43035-9.
HITT, M.A., IRELAND, R.D. and R.E. HOSKISSON. Strategic Management - Competitiveness and Globalization: Concepts and Cases. 12th ed. South-Western College Pub, 2017. 896 p. ISBN 978-1-305-50214-7.

Doporučená literatura

KAPFERER, J.N. The New Strategic Brand Management: Advanced Insights and Strategic Thinking (New Strategic Brand Management: Creating & Sustaining Brand Equity). 5th ed. Kogan Page, 2012. 512 p. ISBN 0749465158.
KANDER, D. All In Startup: Launching a New Idea When Everything Is on the Line. 1st ed. Wiley, 2014. 304 p. ISBN 1118857666.
WÖRDEMANN, W., BUCHHOLZ, A. and N. WILEY. The Impossible Advantage: Winning the Competitive Game by Changing the Rules. 1st ed. Wiley, 2009. 220 p. ISBN 0470717122.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-ESBD bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

24 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning