Detail předmětu

Statistika 2

FP-stat2KAk. rok: 2023/2024

Kurz se zabývá hlavními myšlenkami a metodami bodových a intervalových odhadů, nejpoužívanějších parametrických a neparametrických testů, testů dobré shody, analýzy rozptylu, kategoriální analýzy, lineárních a nelineárních vícerozměrných regresních modelů a analýzy časových řad.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Základy teorie pravděpodobnosti a náhodné veličiny.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU

Vypracování dvou semestrálních úloh.

Zkouška je písemná.
V její první části řeší student během 80 minut 4 příklady. Ve druhé části zkoušky student vypracuje během 15 minut odpovědi na 3 teoretické otázky.

Známku, odpovídající součtu (max. 100 bodů), která sestává:
- z bodů za semestrální úlohy (max. 40 bodů),
- z výsledků řešených příkladů (max. 51 bodů),
- z kvality odpovědí na teoretické otázky (max. 9 bodů).

Známky a jim odpovídající body:
A (100-90), B (89-80), C (79-70), D (69-60), E (59-50), F (49-0).

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU PRO STUDENTY S INDIVIDUÁLNÍM STUDIEM

Vypracování dvou semestrálních úloh.

Zkouška je písemná.
V její první části řeší student během 80 minut 4 příklady. Ve druhé části zkoušky student vypracuje během 15 minut odpovědi na 3 teoretické otázky.

Známku, odpovídající součtu (max. 100 bodů), která sestává:
- z bodů za semestrální úlohy (max. 40 bodů),
- z výsledků řešených příkladů (max. 51 bodů),
- z kvality odpovědí na teoretické otázky (max. 9 bodů).

Známky a jim odpovídající body:
A (100-90), B (89-80), C (79-70), D (69-60), E (59-50), F (49-0).

 

Učební cíle

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základními principy a metodami bodových a intervalových odhadů, nejpoužívanějších parametrických a neparametrických testů, testů dobré shody, analýzy rozptylu, kategoriální analýzy, lineárních a nelineárních vícerozměrných regresních modelů a analýzy časových řad.
Studenti se seznámí s metodami matematické statistiky, regresní analýzy a analýzy časových řad a naučí se používat příslušné metody při řešení ekonomických problémů. Po absolvování tohoto kurzu budou studenti připraveni pro použití těchto metod v praxi a navazujících kurzech.

Studijní opory

viz Literatura k předmětu.
Studijní materiály dostupné na e-learningu.

Základní literatura

Studijní materiály dostupné na e-learningu.

(CS)
BUDÍKOVÁ, M., T. LERCH a Š. MIKOLÁŠ. Základní statistické metody. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. ISBN 80-210-3886-1. hospodářství. Praha : Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-7187-058-7.

Doporučená literatura

GUJARATI, D. N. a D. C. PORTER. Basic econometrics. 5th ed. Boston: McGraw-Hill Irwin, 2009. ISBN 978-007-3375-779.Svoboda, 1977.
ARLT, J. a M. ARLTOVÁ. Ekonomické časové řady. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-808-6946-85

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Konzultace probíhá formou osobních setkání nebo pomocí elektronické komunikace.

eLearning