Detail předmětu

Cross Cultural Communication

FP-OcccPAk. rok: 2023/2024

Obsahem předmětu jsou relevantní poznatky z oblasti psychologie a sociologie nezbytné pro efektivní řízení podniku. Důraz je kladen na osvojení si relevantních poznatků interpersonální komunikace v podnikovém prostředí a schopnost jejich aplikace prostřednictvím tréninkových nástrojů s cílem rozvíjet a upevňovat manažerské dovednosti pro uplatnění v podnikové praxi.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Znalosti a dovednosti na úrovni středoškolského vzdělání.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné splnit následující požadavky:
* týmová semestrální práce 25%
* prezentace semestrální práce 15%
* závěrečná písemná zkouška 60%

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je osvojení si poznatků relevantních interpersonální komunikaci v mezinárodním prostředí a jejich aplikace prostřednictvím tréninkových aktivit.

Studentky a studenti získají relevantní poznatky z oblasti sociální způsobilosti a s nimi spojené kompetence. Budou seznámeni se základními teoretickými modely a strategiemi a možnostmi jejich aplikace ve své vlastní praxi. Ve cvičeních upevní a rozvinou dovednosti podporující efektivní průběh sociální interakce v běžných i náročných pracovních situacích.

Základní literatura

HOFSTEDE, G. H., G. J. HOFSTEDE and M. MINKOV. Cultures and organizations: software of the mind : intercultural cooperation and its importance for survival. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, c2010. ISBN 978-0-07-166418-9.

Doporučená literatura

MORAN, R.T., P. R. HARRIS and S. V. MORAN. Managing cultural differences: global leadership strategies for cross-cultural business success. 8th ed. Amsterdam: Elsevier, 2011. ISBN 978-1-85617-923-2.
F. TROMPENAARS and CH. HAMPDEN-TURNER. Riding the waves of culture: understanding diversity in global business. 3rd ed. London: Nicholas Brealey, 2012. ISBN 978-190-4838-388.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Specifics of selected European and non-European cultures with a focus on international trade.

eLearning