Detail předmětu

Diplomní seminář

FP-OdisPAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na vypracování závěrečné bakalářské práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Předdiplomní seminář, Praxe 2, Metodika tvorby závěrečných prací

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Řídí se pokyny vedoucího práce. 


Výuka je řešena individuální konzultací.

Učební cíle

Cílem předmětu je rozšířit znalosti a dovednosti studenta v tvorbě závěrečné práce.
Výstupem studia je zpracovaná bakalářská práce.

Základní literatura

Literatura dle doporučení vedoucího práce

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Diplomový seminář

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor