Detail předmětu

Jakost v obchodním podnikání

FP-OjopPAk. rok: 2023/2024

Předmět se zabývá problematikou významu jakosti v obchodním podnikání a její úlohou na světovém trhu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Základy organizace a manažerských funkcí podniku, pochopení důležitosti zákazníka v tržním hospodářství.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zakončení předmětu:
Zápočet: vypracování semestrální práce.

Zkouška může mít buď:                                                               a) písemnou formu. Student obdrží dvě otázky, na jejichž odpovědi má vymezený časový prostor. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.                                               b) formu testu prostřednictvím e-learningu. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. O formě zkoušky budou studenti informováni na začátku semestru.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Zápočet: vypracování semestrální práce, která bude zaslána přednášejícímu.

Zkouška může mít buď:                                                               a) písemnou formu. Student obdrží dvě otázky, na jejichž odpovědi má vymezený časový prostor. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.                                                  b) formu testu prostřednictvím e-learningu. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS. O formě zkoušky budou studenti informováni na začátku semestru.

Zakončení předmětu v distanční formě:
Zápočet: vypracování semestrální práce.
Zkouška: test prostřednictvím e-learningu. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.


Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy z oblasti jakosti zboží a služeb. K tomu je nutné zvládnout moderní postupy firem k řízení, zabezpečování a zlepšování jakosti výrobků i firemních procesů.
Studenti budou znát moderní přístupy k řízení jakosti podniku, včetně nejpoužívanějších systémů řízení jakosti, a to dle norem ISO řady 9000, TQM a EFQM.

Základní literatura

FREHR, H. Total quality management: zlepšení kvality podnikání : příručka vedoucích sil. Brno: UNIS Publishing, 1995. ISBN 34-461-7135-5.

Doporučená literatura

MIZUNO, S. Řízení jakosti. Praha: Victoria Publishing, 1993. ISBN 80-85605-38-4.
VEBER, J. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada. Manažer, 2007. ISBN 978-80-247-1782-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod – pojetí, vývoj kvality.
2. Smyčka kvality.
3. Základní metody řízení kvality - 1.část.
4. Základní metody řízení kvality - 2.část.
5. Ochrana spotřebitele.
6. Spokojenost a loajalita zákazníka.
7. Systém řízení kvality dle ISO ř. 9000.
8. Systém kvality kvality dle TQM.
9. Systém řízení kvality dle EFQM.
10. Systém řízení kvality dle Six Sigma, model CAF.
11. Ekonomika kvality.
12. Strategie kvality podniku.
13. Certifikace.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod – terminologie, vývoj kvality
Smyčka kvality
Základní metody řízení kvality
Ochrana spotřebitele
Spokojenost zákazníka
Ekonomika jakosti
Strategie jakosti podniku