Detail předmětu

Semestrální projekt

FP-OspPAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na metodiky tvorby závěrečné práce. Konkrétně jde o vymezení obsahu, cíle a postupu řešení práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Předpokládají se znalosti a dovednosti získané předchozím studiem.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Řídí se pokyny vedoucího práce. 


Učební cíle

Cílem předmětu je vysvětlení nejnovějších poznatků a přístupů pro vypracování diplomové práce. Dílčím cílem je stanovení a výběr vhodných metod, nástrojů a postupů k zpracování diplomové práce.
Studenti jsou schopni na základě získaných teoretických poznatků řešit konkrétní ukoly pro vypracování diplomové práce. Jsou schopni vytvářet datové základny pro pozdější analýzy, vybírat vhodné numerické nástroje pro řešení a interpetovat výsledky.

Základní literatura

Literatura dle vedoucího diplomové práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Vypracování dílčích částí závěrečné práce dle obecného osnovy:
Úvod
Cíl a metody diplomové práce
Literární rešerže
Analýza současného stavu
Návrh řešení a dikuse k výsledkům
Závěr