Detail předmětu

Competitive Intelligence

FP-OciPAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na problematiku získávání informací o konkurenci legální a eticky vhodnou cestou. Cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro získání a osvojení znalostí v oblasti přípravy a vlastního získávání informací o konkurenci. Důraz je kladen na osvojení postupů při analýze získané informace jako základního postupu získání přidané hodnoty tvořící novou znalost o konkurenčním subjektu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Proces strategického řízení firmy, analýza oborového okolí firmy, analýza interních faktorů firmy, základní práce na PC.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zakončení předmětu:
Zápočet: vypracování semestrální práce.
Zkouška: písemná forma. Student obdrží dvě otázky, na jejichž odpovědi má vymezený časový prostor. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Zápočet: vypracování semestrální práce, která bude zaslána přednášejícímu.
Zkouška: písemná forma. Student obdrží dvě otázky, na jejichž odpovědi má vymezený časový prostor. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

Zakončení předmětu v distanční formě:
Zápočet: vypracování semestrální práce.
Zkouška: test prostřednictvím e-learningu. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Učební cíle

Cílem je umožnit studentům pochopit problematiku informačních systémů, potřebných k získávání informací o konkurenci a vybavit studenty znalostmi pro legální získávání informací o konkurenci s jejich následným vyhodnocením.
Studenti budou znát moderní přístupy a metody získávání a vyhodnocení informací o konkurenční firmě, konkurenčním prostředí včetně tvorby přidané hodnoty nutné k získání zpravodajství (intelligence). Studenti se seznámí se softwarovými nástroji užívanými v Competitive Intelligence. Dále si osvojí ochranu obchodního tajemství firmy.

Základní literatura

BARTES, František. Konkurenční zpravodajství. Tvorba podkladů pro strategické rozhodování podniku. Praha: Grada, 2022. ISBN 978-80-271-3504-2. (CS)

Doporučená literatura

FULD, L, M. The New Competitor Intelligence. The Complete Resource for Finding, Analysing, and Using Information About Your Competitors. 1995. 482 p. ISBN 0-471-58508-4.
CARR, M. M. a R. BASCH. Super searchers on competitive intelligence: the online and offline secrets of top CI researchers. Medford, N.J.: CyberAge Books, 2003. ISBN 0-910965-64-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, vymezení CI, základní pojmy CI.
2. Východiska CI.
3. Zpravodajský proces CI. Základní zpravodajský proces CI.
4. Pěti fázový model zpravodajského procesu
5. Metoda ACH - 1.část.
6. Metoda ACH - 2.část.
7. Metoda ACH - 3.část.
8. Kontrola klíčových předpokladů
9. Časová analýza, patentová analýza.
10. Counter Competitive Intelligence - 1.část.
11. Counter Competitive Intelligence - 2.část.
12. Proces zavádění CI do firmy.
13. Nejčastější chyby při zavádění procesu CI do firmy.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Etika v Competitive Intelligence
2. Moderní pojetí Competitive Intelligence
3. Analýza konkurenčních hypotéz - 1.část.
4. Analýza konkurenčních hypotéz - 2.část.
5. Kontrola klíčových předpokladů.
6. Zpravodajský audit Competitive Intelligence.
7. Základní zpravodajský proces Counter Competitive Intelligence. Zápočet: prezentace zadaného tématu a odevzdání semestrální práce