Detail předmětu

Obchodní angličtina

FP-IoaPAk. rok: 2023/2024

Kurz je zaměřen na jazykové dovednosti a výrazové prostředky používané v obchodní angličtině a v pracovním procesu, zejména na organizaci firmy, jednotlivé funkce, žádost o místo a interview, výrobky a služby a výrobní procesy, prodej a objednávky, stížnosti, finanční záležitosti, problémy s platbami, komunikaci s obchodními partnery - telefonování, korespondenci, vyjednávání, schůze a prezentaci firmy a jejích výrobků a služeb.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni středně pokročilý (B1). Absolvování předmětu Praktická angličtina.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

1.zápočet, maximální počet bodů je 40, 20 za test a 20 za poslech
2.zkouška písemná a ústní - 60 bodů, 30+30

Zápočet i zkouška jsou založeny na učivu probíraném v průběhu semestru a na základní literatuře.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

V

Učební cíle

Cílem kurzu je osvojení výrazových prostředků a základních dovedností pro různé situace v zaměstnání a obchodu, zejména v souvislosti s organizací firmy, výrobou, propagací, prodejem a finančními záležitostmi, komunikaci se spolupracovníky a obchodními partnery.
Studenti se naučí komunikovat v situacích, se kterými se setkají v praxi - telefonovat, psát obchodní dopisy,vyjadřovat se o finančních záležitostech, výrobě, propagaci a prodeji a prezentovat firmu, její výrobky a služby.

Základní literatura

Duckworth Michael, Turner Rebecca: Business Result Upper.Intermediate, OUP 2010 (EN)
Duckworth Michael, Turner Rebecca: Business Result Upper.Intermediate, OUP 2010 (EN)
Brook-Hart Guy: Benchmark Advanced, BEC Edition, Amazon 2008 (EN)
Kaftan, Miroslav: Modern English in Enterprise, Leda Praha 2001 (EN)
Kaftan, Miroslav: Modern English in Enterprise, Leda Praha 2001 (EN)
Brook-Hart Guy: Benchmark Advanced, BEC Edition, Amazon 2008 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program MGR-SI magisterský navazující

    obor MGR-IM , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor