Detail předmětu

Praktická angličtina 2

FP-Ipa2_1PAk. rok: 2023/2024

Kurz anglického jazyka pro pokročilé studenty zaměřený zejména na rozvíjení praktických jazykových dovedností, ale i odbornou terminologii z oblasti managementu a informačních technologií.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Znalost anglického jazyka na úrovni vyšší než B1 Společného evropského refenčního rámce.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zakončení předmětu
- zápočet - povinná aktivní účast na cvičeních ve výši 75% , e-learningové aktivity, zápočtový test
- zkouška - porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Zakončení předmětu v případě studentů se schváleným individuálním studijním plánem
- zápočet - e-learningové aktivity, zápočtový test
- zkouška - porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Zakončení předmětu v distanční formě (uplatní se pouze tehdy, když objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat studijní program v souladu s udělenou akreditací)
- zápočet - e-learningové aktivity, zápočtový test
- zkouška - porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je prohloubení praktických jazykových dovedností, které jsou nezbytné pro běžnou komunikaci i komunikaci odbornějšího charakteru v oblasti managementu a IT. Dosažení znalosti obecného jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Rozvoj všech jazykových dovedností, upevnění a prohloubení znalosti gramatických konstrukcí, nárůst slovní zásoby se zvláštním důrazem na jazyk potřebný v zaměstnání.

Základní literatura

APPLEBY, R., WATKINS, F. International Express Upper-Intermediate Student's Book Third Edition, OUP 2014. ISBN 978-0-19-459761-6. (EN)
MASCULL, B: Business Vocabuary in Use Advanced, CUP 2002 (EN)
MASCULL, B.: Business Vocabulary in Use Intermediate, CUP 2002 (EN)

Doporučená literatura

Esteras, S. R. and FABRE, E. M.: Professional English in Use ICT, CUP 2007. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SI magisterský navazující

    obor MGR-IM , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor