Detail předmětu

Pokročilé metody v rozhodování

FP-IpmrPAk. rok: 2023/2024

Obsahem předmětu je seznámení studentů s vybranými pokročilými metodami analýz a technikami modelování (fuzzy logika, umělé neuronové sítě, genetické algoritmy, teorie chaosu) formou vysvětlení principů těchto teorií a jejich následných aplikací do manažerské praxe.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška je formou on-line testu. Test je klasifikován podle ECTS. Test má bodové hodnocení v rozsahu 0-20 bodů. A-20-19;B18-17;C16-15;D14-13;E12-10;F9-0.

Ke složení zkoušky je potřeba odevzdání seminární práce v rozsahu 8 -12 stránek s individuálním zaměřením studenta na problematiku z praxe, vedoucí k řešení za pomoci teorie fuzzy logiky nebo umělých neuronových sítí nebo genetických algoritmů a její úspěšné obhájení.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit se s některými pokročilými a nestandardními metodami analytických a simulačních technik v ekonomii a financích metodou vysvětlení těchto teorií, seznámit se s těmito teoriemi a jejich použitím.

1. Úvod
2. Fuzzy logika - teorie
3. Fuzzy logika + aplikace – Excel
4. Fuzzy logika – aplikace MATLAB
5. Umělé neuronové site - teorie
6. Umělé neuronové sítě + aplikace MATLAB
7. Genetické algoritmy - teorie
8. Genetické algoritmy + aplikace MATLAB
9. Teorie chaosu
10. Datamining
11. Predikce, kapitálový trh
12. Řízení výroby a řízení rizik
13. Rozhodování

Získané znalosti a dovednosti předmětu umožní absolventům kvalitní a moderní přístup při procesech analýz a modelování v národním hospodářství a soukromém sektoru, organizacích, podnicích, firmách, společnostech, bankách, atd. zejména v manažerské, ale i ekonomické a finanční sféře.

Základní literatura

DOSTÁL, P. Pokročilé metody analýz a modelování v podnikatelství a veřejné správě, CERM, 2008, 430s, ISBN 978-80-7204-605-8. (CS)
DOSTÁL, P.: Advanced Decision making in Business and Public Services, Akademické nakladatelství CERM, 2011 Brno,ISBN 978-80-7204-747-5. (EN)
DOSTÁL, P, RAIS, K., SOJKA, Z.: Pokročilé metody manažerského rozhodování, Praha Grada, 2005., ISBN 80-247-1338-1. (CS)
THE MATHWORKS. MATLAB – User’s Guide, The MathWorks, Inc., 2021. (EN)

Doporučená literatura

ALTROCK,C. Fuzzy Logic &Neurofuzzy, Book & Cd Edition, 1996, 375 s., ISBN 0-13-591512-0 (EN)
GATELY, E. Neural Network for Financial Forecasting, John Wiley & Sons Inc., 1996, 169 s., ISBN 0-471-11212-7 (EN)
DAVIS,L. Handbook of Genetic Algorithms, Int. Thomson Com. Press, 1991, 385 s., ISBN 1-850-32825-0 (EN)
PETERS, E. Fractal Market Analysis, John Wiley & Sons Inc., 1994, 315 s., SBN 0-471-58524-6 (EN)
REBEIRO,R.R., ZIMMERMANN,H.J. Soft Computing in Fin. Engineering, Spring Verlag Comp.,1999,509s.,ISBN3-7908-1173-4. (EN)
JANÍČEK, P. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky, CERM, Brno, 2007, 1234 s., ISBN 978-80-7204-554-9. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program MGR-SI magisterský navazující

    obor MGR-IM , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod
2. Fuzzy logika - teorie
3. Fuzzy logika + aplikace – Excel
4. Fuzzy logika – aplikace MATLAB
5. Umělé neuronové site - teorie
6. Umělé neuronové sítě + aplikace MATLAB
7. Genetické algoritmy - teorie
8. Genetické algoritmy + aplikace MATLAB
9. Teorie chaosu
10. Datamining
11. Predikce, kapitálový trh
12. Řízení výroby a řízení rizik
13. Rozhodování

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod
2. Fuzzy logika – Excel + Seminární práce Ia
3. Fuzzy logika – Matlab I.
4. Fuzzy logika – Matlab II.
5. Fuzzy logika – Seminární práce Ib Matlab
6. Fuzzy logika – Seminární práce IIa
7. Neuronové sítě I.
8. Neuronové sítě II.
9. Genetické algoritmy I.
10. Genetické algoritmy II.
11. Teorie chaosu, Seminární práce IIb
12. Obhajoba SP
13. Zápočet

eLearning