Detail předmětu

Projektový management

FP-IpmPAk. rok: 2023/2024

Předmět seznámí studenty se zásadami a principy současného projektového řízení s ohledem na mezinárodní metodiky. Studenti se seznámí s aktuálními metodami, používanými při řízení projektů a jejich počítačovou podporou při návrhu a řízení projektů. Zpracováním případové studie návrhu projektu si v týmu ověří svoje znalosti, získané na přednáškách.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Schopnost systémového myšlení
Schopnost práce v týmu
Znalost základních pojmů projektového managementu

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

ZÁPOČET:

Pro získání zápočtu studenti úspěšně absolvují zápočtovou písemku, která bude zaměřena na ověření znalostí z probrané látky.

ZKOUŠKA:
Zkouška je písemná. Skládá se ze dvou částí: první část je testová a druhá část se skládá z otevřených otázek.

PODMÍNKY PRO STUDENTY S INDIVIDUÁLNÍM STUDIJNÍM PLÁNEM

ZÁPOČET:

Pro získání zápočtu studenti úspěšně absolvují zápočtovou písemku, která bude zaměřena na ověření znalostí z probrané látky. Termín zápočtu si domluví individuálně s vyučujícím. 

ZKOUŠKA:
Zkouška je písemná. Skládá se ze dvou částí: první část je testová a druhá část se skládá z otevřených otázek.Termín zkouškysi domluví individuálně s vyučujícím. 


Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná formou zpracovaných úkolů. Výuka probíhá dle týdenních rozvrhů.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami a principy současného projektového řízení s ohledem na kompetence projektového manažera.
Studenti se seznámí s aktuálními metodami, používanými při řízení projektů a jejich počítačovou podporou při návrhu a řízení projektů. Po absolvování studia by studenti měli být schopni zúčastnit se aktivně práce v projektových týmech dodavatelů nebo uživatelů.

Základní literatura

Doležal a kol: Projektové řízení podle IPMA. Grada Publishing 2009 Praha, 507 s. (CS)
Schwalbe,K.: Řízení projektů v IT. Computer Press2007 Brno, 720 s. (CS)
McCarty, J.: Softwarové projekty. Computer Press 1999 Praha, 190 s. (CS)
McConnell,: Odhadování softwarových projektů. Computer Press 2006 Brno,317 s. (CS)
Doucek,P.: Řízení projektů informačních systémů. Professional Publishing, 2004 Praha, 163 s. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SI magisterský navazující

    obor MGR-IM , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Předmět je zaměřen na teoretické vymezení principů, metod a nástrojů projektového řízení. Teoretické vymezení předmětu vychází z mezinárodních metodik PRINCE2, PMI a IPMA a využívá současné trendy v projektovém řízení. Získané znalosti a dovednosti budou aplikovatelné při řízení podniku a projektů na nižším a středním manažerském stupni.
Okruhy přednášek
1.Strategie projektu (vztah cíle projektů, přínosů projektu a strategie organizace).
2. Struktura projektu (stanovení pravomocí, odpovědností v projektu).
3. Projekt, portfolio a program (vymezení těchto pojmů, vysvětlení jejich odlišností, základy řízení programu a portfolia).
4. Organizační struktury projektu, investiční studie projektu.
5. Principy plánování v projektu.
6. Procesní řízení (nastavení procesů projektového řízení).
7. Řízení týmu (týmová práce, efektivní tým, vysoce efektivní tým, výkonnost týmu)
8. Metody vyhodnocení projektu.
9. Řízení projektů ve specifických prostředích (mezinárodní, virtuální, start - up).
10. Řízení změn v projektu.
11. využití soft skills v projektovém řízení.
12. Waterfall vers. agilní řízení.
13. Základy agilního řízení.

Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor