Detail předmětu

Operační a systémová analýza

FP-IosaPAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na představení a praktické využití vybraných metod operačního výzkumu, zejména v kontextu podpory manažerského rozhodování. Výklad směřuje od vysvětlení základních teoretických východisek k jejich praktické aplikaci s využitím SW MATLAB.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Úspěšné absolvování předmětu IpmrP.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška je formou písemného testu. Test je klasifikován podle ECTS. Test má bodové hodnocení v rozsahu 0-20 bodů. A20-19; B18-17; C16-15; D14-13; E12-10; F9-0.

 

Učební cíle

Cílem výuky je seznámit studenta s vybranými metodami, které lze využít v manažerském rozhodování a rozvinout jeho dovednost k využítí těchto poznatků při řešení praktických a organizačních problémů firmy v SW prostředí MATLAB. Studenti budou také seznámeni se základními principy modelování tradičních problémů managementu; zvládnou pokročilé principy modelování vhodné pro dobře strukturované a deterministické problémy řízení. Budou schopni aplikovat uvedené metody operační analýzy za podmínek konkrétní situace.


Absolvováním předmětu studenti získají odborné znalosti, dovednosti a možnosti praktického využití vybraných metod operačního výzkumu při řízení podniku. Díky představení a praktické realizaci konkrétních případových studií si tyto vybrané metody a techniky rovněž osvojí.

Základní literatura

DOSTÁL, P., JANKOVÁ, Z. Operační a systémová analýza - Pokročilé metody, 2023, 101p, ISBN 978-80-7623-107-8. Druhé aktualizované vydání. (CS)
DOSTÁL, P., JANKOVÁ, Z., ŠEBESTOVÁ, M., MACHŮ, E. Operační a systémová analýza - Pokročilé metody, 2020, 100p, ISBN 978-80-7623-030-9. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SI magisterský navazující

    obor MGR-IM , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Manažerské rozhodování a úvod do problematiky 2. Rozhodovací v podmínkách neurčitosti a nejistoty 3. Klasifikace 4. Časové řady 5. Predikce 6. Dataminig

Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, lineární programování 2. Rozhodovací matice a stromy 3. Klasifikace, časové řady 4. Datamining I. 5. Datamining II. 6. Test

eLearning