Detail předmětu

Personální management

FP-pmKAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti:
Struktura personálních činností, výběr a přijímání pracovníků, osobnost manažera, profesionalita, metody vedení lidí, profesiografie, metody hodnocení pracovníků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Základní poznatky z oblasti psychologie osobnosti a managementu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zakončení předmětu
Účast na přednášce není povinná. Pro úspěšné absolvování předmětu je požadováno úspěšné absolvování závěrečného písemného testu s úspěšností minimálně 50 %. Všechny materiály k přípravě na test budou studentům dodány v elektronické podobě.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studijním plánem a zakončení předmětu v distanční formě (uplatní se pouze tehdy, kdy objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat studijní program v souladu s udělenou akreditací) je rovněž úspěšné dokončení závěrečného testu minimálně se 50 % úspěšností.


Účast na výukových soustředěních je doporučená.

Učební cíle

Cílem předmětu je zejména poskytnout studentům syntetický pohled na význam člověka v pracovním procesu.Získat základní dovednosti a sociální kompetenci umožňující adaptaci člověka v sociálních situacích. Seznámení s procesem vedení lidí v podniku.
Studenti získají vědomosti a základní dovednosti v těchto oblastech:personální činnosti, profesiografie, přijímání pracovníků, vedení lidí, motivace pracovníků, profesionalita v práci, hodnocení pracovníků.

Základní literatura

POKORNÝ,J. Personální management. 2006. 64 s. ISBN 80-214-3204-7. (CS)
ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada, 2007. 789 s. ISBN 978-80-247-1407-3. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP-KS , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor