Detail předmětu

Green Chemistry

FCH-MA_ENG10Ak. rok: 2023/2024

Předmět poskytne znalost z problematiky green chemistry, moderný pohled na využívaní specifických postupů, které vedou k ponížení ekologické zátěže a zefektívnění chemických procesů. 

 

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Vstupní znalosti

Základy z obecné a organické chemie

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

individuální projekt, písemná zkouška 


účast na seminářích/laboratoři je povinná 

Učební cíle

Studenti pochopí principům zelené chemie. Studenti jsou obeznámeni s procesem vědecké práce v oblasti zelené chemie a jsou schopni z hypotéz odvodit výzkumně orientované experimenty, vypracovat a realizovat hlavní body vědeckých článků a rozpracovat je v experimentech řízených hypotézami v pole. Studenti pochopí moderní zelené obnovitelné technologie jako potenciální zdroj energie pro budoucnost.

Studenti se učí: Principy a strategie zelené chemie. Chemie a použití iontových kapalin. Aplikace zelených rozpouštědel. (Bio)katalýza. Navrhování ekologičtějších procesů.

Základní literatura

Lancaster M. Green chemistry. An introductory text. 2002. RCS. (EN)
Kerton F.M. Alternative Solvents for Green Chemistry. 2009 RSC (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPAP_ENVI magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program NKCP_ECHT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program NPCP_ECHT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Předmět poskytne znalost z problematiky green chemistry, moderný pohled na využívaní specifických postupů, které vedou k ponížení ekologické zátěže a zefektívnění chemických procesů.  

1. – 2. Principy zelené chemie3. Základní pojmy, principy a strategie4. – 5. Iontové kapaliny6. Zelená rozpouštědla7. Zelená chemie a polutanty8. (Bio)katalýza a biomateriály9. – 10. Průmyslové příklady11. Navrhování ekologičtějších procesů12. Chemické hodnocení, GHS vs. ekotoxikologie13. Projekt Zelená chemie – samostatná práce

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning