Detail předmětu

Oborový ateliér IV - Sochařství 2 - zimní

FaVU-B4S2-ZAk. rok: 2023/2024

Socha, prostor, instalace - optimalizace měřítka sebevyjádření.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Vstupní znalosti

Jednoduše, minimálními prostředky, k jakým výsledkům?

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet  je udělen na základě prokazatelné 90% účasti na předchozích konzultacích a tomu odpovídajícímu pracovnímu nasazení v ateliéru během celého semestru.

Zkouška je udělována v rozsahu A-F.  Podmínky udělení zkoušky: 

1 - povinná fyzická účast na zkoušce.
2 - portfolio A4, dokládající dosavadní tvorbu studenta, včetně dokumentace procesu vzniku předkládané klauzurní práce během celého semestru. Portfolio bude podepsané a u fotografií budou popisky (název, rok, ročník, technika, materiál, rozměry: "výška x šířka x hloubka")
3 - vytištěná oficiální popiska s krátkou písemnou obhajobou, která bude u klauzurní práce.
4 - způsob instalace klauzurní práce bude její nedílnou součástí, včetně celkové ateliérové instalace, dokládající schopnost komunikace studenta s ostatními spolužáky.
5 - schopnost obhájit klauzurní práci před klauzurní komisí.

 


Konzultační aktivita.

Učební cíle

Vymezování tématu závěrečné bakalářské práce.
Příprava ke krajně individualistickému výstupu - projektu.

Základní literatura

Samuel Beckett; Novely a texty pro nic (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Vyhodnocení předchozích prostorových zkušeností. Praktická ověřovací studie stvrzující správnost volby.

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.