Detail předmětu

Oborový ateliér IV - Herní média - letní

FaVU-B4MU-LAk. rok: 2023/2024

Předmět prezentuje studentkám a studentům problematiku financování, produkce a dokončení dlouhodobého projektu. V kontextu ateliéru se jedná především o finální publikování díla v digitálním nebo fyzickém prostoru. Exkurz porovnává existující nástroje a postupy na akademické, nezávislé či profesionální úrovni. Nedílnou součástí tématu je internetová distribuce digitálních her, platformy, vydavatelé, média, sociální sítě, komunitní prostředí a jedinec. Na individuální úrovni se studenti a studentky věnují primárně dokončení a prezentaci bakalářské práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Znalost vztahu digitálních her a flimu, přilehlého průmyslu, klíčových technologických paralel a nástrojů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro udělení zápočtu je nutné prezentovat a archivovat bakalářský projekt - diplomovou práci. Následně před komisí diplomovou práci obhájit.
Prezentace a odevzdání semestrálních ateliérových prací a cvičení. Konzultace, účast ve výuce a ateliérovém provozu je povinná.

Učební cíle

Seznámit studentky a studenty s možnostmi produkce, distribuce a typy financování. Osvojit si základní nástroje internetového marketingu.
Studentky a studenti jsou schopni dokončit a publikovat dlouhodobý autorský projekt. Osvojují si práci v současném internetovém prostředí. Seznamují se možnostmi financování projektů, jejich následnou prezentací a distribucí. Reflektují zkušenosti získané během realizace bakalářského projektu.

Prerekvizity a korekvizity

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Dokončení uměleckého díla, projektu
Prezentace a distribuce
Grantové a komunitní financování
Distribuce digitálních her, networking