Detail předmětu

Oborový ateliér III - Herní média - zimní

FaVU-B3MU-ZAk. rok: 2023/2024

Předmět otevírá tematický celek architektury a budování virtuálních světů v libovolné prostorové dimenzi (2D, 3D). Studentky a studenti se soustředí na tvorbu virtuálního prostředí libovolné povahy. Výchozím bodem je analýza otevřeného (mapa) a uzavřeného (koridor) virtuálního prostoru, včetně interiéru. Klíčovým tématem je zde vztah herních mechanik, mechanismů a dynamiky v kontextu měřítka virtuálního prostoru, modelu. Průběžně probíhá také exkurz do historie videoherní architektury, potažmo virtuálního urbanismu. Studium architektury probíhá nejen v kontextu zvolených videoherních žánrů a platforem, ale soustředí se také na historické a současné architektonické postupy a realizace ve fyzickém prostoru.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Schopnost navrhnout a zpracovat myšlenkovou mapu projektu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro udělení zápočtu je nutné odevzdat dílčí ateliérové úkoly a kolektivní či individuální semestrální práci. Následně před komisí obhájit pracovní výsledky v rámci semestrální zkoušky.
Prezentace a odevzdání semestrálních ateliérových prací a cvičení. Konzultace, účast ve výuce a ateliérovém provozu je povinná.

Učební cíle

Seznámení s virtuální i fyzickou typologií architektury a její reprezentace v kontextu herního designu a audiovizuální tvorby.
Studentky a studenti jsou schopni navrhovat a realizovat virtuální prostředí, v kontextu zvoleného žánru nebo herní typologie. Zároveň jsou schopni uplatnit znalosti z oblasti architektonických stylů a přístupů použitelných v širším spektru audiovizuální tvorby.

Základní literatura

Fundamentals of Game Design, Ernest Adams (EN)
Henry Jenkins, Mizuko Ito, Danah Boyd, Participatory Culture in a Networked Era (EN)
Virtual Cities, Konstantinos Dimopoulos (EN)
Hledání univerzality. Kontexty průmyslové architektury v Československu 1945–1992, Jan Zikmund (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

2D, 3D virtuální světy
Architektura a urbanismus
Městská a přírodní krajina
Budovy
Cesty, překážky, vyhlídky, milníky


Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.