Detail předmětu

Oborový ateliér II - Sochařství 1 - letní

FaVU-B2S1-LAk. rok: 2023/2024

Studenti rozvíjejí zkušenosti z praktických předmětů a propojují je se znalostmi z teorií technologie. Podle potřeby dostávají studijní úkoly, které realizují s přihlédnutím k individuálním dispozicím.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Znalost základních technologických a uměleckých zákonitostí studovaného oboru.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Ateliérová zkouška.
Účast ve výuce je povinná.

Učební cíle

Osvojit si technologii studovaného oboru.
Individuální a umělecký přístup k techologiím studovaného oboru.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Edward Lucie Smith - Artoday, 1995 Phaidon
H. Gardiner, CH.Gere, ed.: Art Practice in a Digital Culture
http://digitalsculpting.net/
http://www.sculpture.org/
www.digitalmeetsculture.net/
http://opvk.ffa.vutbr.cz/texty/zakladni-informace-o-projektu.html

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zadání každý rok stejné. V tomto semestru studenti modelují figuru v měřítku 1:1 podle živého modelu. Je to další stupeň seznamovaní se s figurou, anatomií a portrétem.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.