Detail předmětu

Oborový ateliér II - Herní média - zimní

FaVU-B2MU-ZAk. rok: 2023/2024

Předmět vede studentky a studenty k práci s narativním textem v interaktivní podobě tvůrčího psaní a navrhování. Nedílnou součástí práce s textem je zde jeho grafická stránka v digitální i fyzické podobě. Hlavní téma reprezentuje interaktivitu narativního textu v čase. Studenti a studentky si během cvičení osvojují nástroje pro tvorbu myšlenkových map, jako nezbytnou část navrhování a tvorby narativu. Samotné navrhování pak zahrnuje práci s klasickou formou lineárního a nelineárního příběhu, který ve své virtualitě využívá hádanky, potažmo řetězce hádanek. Samostatnou položku zde tvoří tvorba interaktivního dialogu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Znalost klíčových témat, možností využití a limitů média digitálních her.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro udělení zápočtu je nutné odevzdat dílčí ateliérové úkoly a kolektivní či individuální semestrální práci. Následně před komisí obhájit pracovní výsledky v rámci semestrální zkoušky.
Prezentace a odevzdání semestrálních ateliérových prací a cvičení. Konzultace, účast ve výuce a ateliérovém provozu je povinná.

Učební cíle

Studenti posilují svou schopnost pracovat s textem na více úrovních.
Studentky a studenti jsou schopni realizovat interaktivní narativní struktury, hádanky a dialogy. Následně je aplikují samostatně (jako vybraný segment digitální nebo jiné hry) popřípadě v širším kontextu textový her (například gamebook).

Základní literatura

Entangled: Technology and the Transformation of Performance, Chris Salter (EN)
Zahrada, Jiří Trnka, 1962 (CS)
René Nekuda, Příručka dobrého psaní, 2009 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Interaktivní text
Tvorba myšlenkových map
Lineární vs nelineární sdělení
Tvorba dialogu

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.