Detail předmětu

Oborový ateliér II - Herní média - letní

FaVU-B2MU-LAk. rok: 2023/2024

Předmět seznamuje studentky a studenty s předáváním stavových a jiných informací pomocí grafických nebo fyzických rozhraní. Klíčovým tématem je zde vztah průhledového displeje (Head up display – HUD), grafického uživatelského rozhraní (Graphical User Interface – GUI), uživatelského rozhraní ve smyslu hardwaru (User Interface – UI) a výsledné uživatelské zkušenosti (User Experience – UX). Paralelní témata se soustředí na fenomén „vedení hráčů“, navigace a obecné orientace ve virtuálním nebo fyzickém (v případě deskových, karetních nebo prostorových her) prostoru.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Zkušenosti s více úrovňovým tvůrčím psaním. Realizace dobově modulárního autobiografického textu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro udělení zápočtu je nutné odevzdat dílčí ateliérové úkoly a kolektivní či individuální semestrální práci. Následně před komisí obhájit pracovní výsledky v rámci semestrální zkoušky.
Prezentace a odevzdání semestrálních ateliérových prací a cvičení. Konzultace, účast ve výuce a ateliérovém provozu je povinná.

Učební cíle

Studentky a studenti jsou schopni navrhnout a realizovat grafické uživatelské rozhraní, dle potřeb herního designu.
Studentky a studenti rozumí terminologii a vztahu HUD, GUI, UI a UX v kontextu herního designu. Jsou schopni navrhovat adekvátní řešení navigace a další formy předávání informací.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

http://monoskop.org/Monoskop
Na rozkaz krále, Ljuba Štíplová, 1989 (CS)
Ve službách krále Reginalda, Michael Bronec, 1993 (CS)
https://www.gameuidatabase.com/ (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Uživatelská rozhraní
HUD, GUI, UI, UX
Navigace
Vedení hráče


Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.