Detail předmětu

Oborový ateliér I - Sochařství 2 - zimní

FaVU-B1S2-ZAk. rok: 2023/2024

Portrét, autoportrét, hlava jako bod.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Vstupní znalosti

Přechodové stádium – výtvarný talent.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet  je udělen na základě prokazatelné 90% účasti na předchozích konzultacích a tomu odpovídajícímu pracovnímu nasazení v ateliéru během celého semestru.

Zkouška je udělována v rozsahu A-F.  Podmínky udělení zkoušky: 

1 - povinná fyzická účast na zkoušce.
2 - portfolio A4, dokládající dosavadní tvorbu studenta, včetně dokumentace procesu vzniku předkládané klauzurní práce během celého semestru. Portfolio bude podepsané a u fotografií budou popisky (název, rok, ročník, technika, materiál, rozměry: "výška x šířka x hloubka")
3 - vytištěná oficiální popiska s krátkou písemnou obhajobou, která bude u klauzurní práce.
4 - způsob instalace klauzurní práce bude její nedílnou součástí, včetně celkové ateliérové instalace, dokládající schopnost komunikace studenta s ostatními spolužáky.
5 - schopnost obhájit klauzurní práci před klauzurní komisí.

 


Práce v ateliéru - povinná docházka.

Učební cíle

Úvod do studia sochařství: prostorový objekt - ateliér.
Praktický výstup libovolnou technikou k autoportrétu - bodu - počátku.

Základní literatura

James Joyce; Portrét umělce v jinošských letech (CS)
James Joyce; A portrait af the artist as a young man (CS)

Doporučená literatura

Václav Bělohradský; Mezi světy a Mezisvěty
Benoit Mandelbrot; Fraktály
Miroslav Petříček jr.; Znaky každodennosti aneb řeči téměř o ničem

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Bod jako počátek.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.