Detail předmětu

Oborový ateliér I - Sochařství 2 - letní

FaVU-B1S2-LAk. rok: 2023/2024

Bod a jeho prostorové vymezování /ateliér/.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Výtvarný talent - jeho realita.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet  je udělen na základě prokazatelné 90% účasti na předchozích konzultacích a tomu odpovídajícímu pracovnímu nasazení v ateliéru během celého semestru.

Zkouška je udělována v rozsahu A-F.  Podmínky udělení zkoušky: 

1 - povinná fyzická účast na zkoušce.
2 - portfolio A4, dokládající dosavadní tvorbu studenta, včetně dokumentace procesu vzniku předkládané klauzurní práce během celého semestru. Portfolio bude podepsané a u fotografií budou popisky (název, rok, ročník, technika, materiál, rozměry: "výška x šířka x hloubka")
3 - vytištěná oficiální popiska s krátkou písemnou obhajobou, která bude u klauzurní práce.
4 - způsob instalace klauzurní práce bude její nedílnou součástí, včetně celkové ateliérové instalace, dokládající schopnost komunikace studenta s ostatními spolužáky.
5 - schopnost obhájit klauzurní práci před klauzurní komisí.


Práce v ateliéru - povinná docházka.

Učební cíle

Úvod do studia sochařství: prostorový objekt - ateliér.
Praktický výstup - libovolná technika - trvalost záznamu.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Lenka Michalcová: Sochařský portrét Luděk Rathouský: Historie portrétu (CS)
Luděk Rathouský: Historie portrétu (CS)

Doporučená literatura

Jan Patočka; Tělo, jazyk, společenství, svět
Jiří Plos; Prostor, člověk, architektura
Václav Bělohradský; Mezi světy a Mezisvěty

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Bod – shluk bodů a jejich prostorová a významová charakteristika.

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.