Detail předmětu

Oborový ateliér I - Herní média - zimní

FaVU-B1MU-ZAk. rok: 2023/2024

Předmět seznamuje studentky a studenty s aktuálním postavením tématu hry ve společnosti a kultuře. Role digitálních a jiných her je zde stavěna do pozice multimediálního sdělovacího prostředku, který ovlivňuje komunikaci napříč audiovizuální kulturou. V kontextu herního průmyslu dochází k analýze používaných softwarových, distribučních a komunikačních kanálů, včetně marketingu. Vstupní exkurz zároveň zahrnuje identifikaci základních designových prvků (například herní mechanika, dynamika, struktura) a osvojení profesní terminologie. Prioritou předmětu je motivace studentů k práci se sofistikovanými softwary a posílení řemeslných dovedností.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Autorské a teoretické zkušenosti a znalosti prokázané v průběhu přijímacího řízení.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro udělení zápočtu je nutné odevzdat dílčí ateliérové úkoly a kolektivní či individuální semestrální práci. Následně před komisí obhájit pracovní výsledky v rámci semestrální zkoušky.
Prezentace a odevzdání semestrálních ateliérových prací a cvičení. Konzultace, účast ve výuce a ateliérovém provozu je povinná.

Učební cíle

Studentky a studenti rozvíjí své znalosti v kontextu vývoje her a participační kultury
Dosažené znalosti studentkám a studentům poskytují přímý vhled do současného společenského, komerčního i experimentálního využití média digitálních her. Osvojení si přilehlé terminologie a zvládnutí identifikace klíčových prvků používaných v herním designu. V prostředí ateliéru studentky a studenti plní dílčí úkoly a cvičení.

Základní literatura

The Language of New Media", Lev Manovich
Jason Schreier-Blood, Sweat, and Pixels The Triumphant, Turbulent Stories Behind How Video Games Are Made-Harper Paperbacks, 2017 (EN)
http://tale-of-tales.com/tales/RAM.html (EN)
www.videoherniobcasnik.cz (CS)
https://artalk.cz/ (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Osvojení terminologie v oblasti herní tvorby
Základní osvojení softwarových nástrojů
Typologie her
Kamerové žánry
MDA model


Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.