Detail předmětu

Oborový ateliér I - Herní média - letní

FaVU-B1MU-LAk. rok: 2023/2024

Předmět se soustředí na rozvíjení autorského postoje k hernímu designu, včetně přístupu ke grafické, zvukové i námětové stránce herní tvorby. Na základě dosavadně získaných zkušeností je kladen důraz na posílení schopnosti navrhovat a realizovat hry nad rámec konvenčních přístupů, v libovolných segmentech herního vývoje. Studentky a studenti zpracovávají fyzické či jiné obrazové zdroje, za účelem následné digitalizace a digitální postprodukce. Učí se tak pracovat se stylizací vizuálního i designového řešení, které lze aplikovat v digitálním i fyzickém prostoru audiovizuální tvorby.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

15

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Znalost a orientace v základních tématech a aplikovaném využití média digitálních her.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro udělení zápočtu je nutné odevzdat dílčí ateliérové úkoly a kolektivní či individuální semestrální práci. Následně před komisí obhájit pracovní výsledky v rámci semestrální zkoušky.
Účast ve výuce je povinná.

Učební cíle

Studentky a studenti rozvíjí autorský vizuální jazyk a postoj k digitalizaci fyzických obrazových zdrojů.
Na pokročilé úrovni studentky a studenti zvládají digitalizovat fyzické materiály a jiné obrazové zdroje. Soustředí se na práci s autorským vizuálním jazykem, jako klíčovým sdělovacím prostředkem, který je přirozenou součástí experimentálních herních mechanik. Rozeznávají jednotlivé vizuální styly napříč klasickou a digitální ilustrací.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

http://monoskop.org/Monoskop (EN)
The New Media Reader, Noah Wardrip-Fruin, Nick Montfort (Eds.) (EN)
Jak rozumět médiím, Marshall McLuhan (CS)
https://80.lv/ (EN)
Jak rozumět populární kultuře, John Fiske, (CS) (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Osvojení terminologie v oblasti digitálních her
Analýza a identifikace herních mechanik
Struktura digitální hry
Digitalizace
Autorský otisk
Autorství v týmovém projektu


Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá podle pokynů vedoucího ateliéru a v souladu s individuálními tvůrčími kvalitami studentů.