Detail předmětu

Dynamika vozidel

FSI-QDYAk. rok: 2023/2024

Předmět seznamuje se základními teoretickými poznatky zaměřenými na jízdní vlastnosti automobilu. Základem je porozumění souvislostí mezi působícími silami a pohybem vozidla. Na základě těchto znalostí je možné porozumět funkci jednotlivých systémů vozidla, a vytvářet souvislosti mezi konstrukcí vozidla a jeho dynamickými charakteristikami. Předmět poskytuje teoretické zázemí pro navazující předměty oboru motorová vozidla.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Vstupní znalosti

Základy technické mechaniky, kinematiky a dynamiky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky udělení zápočtu: Orientace v probíraných problémech a schopnost jejich řešení, prověřovaná a prezentovaná v zadaných příkladech. Podmínkou udělení zápočtu je samostatné vypracování (absolvování) zadaných úloh bez závažných nedostatků. Průběžná kontrola studia je prováděna při kontrole příkladů současně s ověřením požadovaných znalostí. Zkouška: Při zkoušce jsou prověřovány a hodnoceny znalosti fyzikální podstaty probíraných problémů, jejich matematický popis na probrané úrovni a aplikace na řešených příkladech. Zkouška se skládá z písemné části (kontrolního testu) a z části ústní. Do klasifikačního hodnocení se zahrnují: 1. Hodnocení práce ve cvičeních (hodnocení vypracovaných úloh). 2. Výsledek písemné části zkoušky (kontrolního testu). 3. Výsledek ústní části zkoušky.
Výuka ve cvičení je povinná, kontrolu účasti provádí vyučující. Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů se řeší individuálně s vyučujícím předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout teoretické poznatky, jejichž osvojením studenti získají teoretické zázemí, které jim umožní analyzovat jízdní vlastnosti vozidla a porozumět funkcím jednotlivých mechanických nebo elektronických systémům automobilu.
Studenti získají teoretické a terminologické znalosti v oblasti dynamiky vozidel, jež jsou základním východiskem pro navazující předměty oboru motorová vozidla.

Základní literatura

GILLESPIE, T.D. Fundamentals of Vehicle Dynamics, Revised edition. Society of Automotive Engineers, Warrendale, PA, 2021, ISBN 978-1-4686-0176-3. (EN)
JAZZAR, Reza N. Vehicle dynamics: Theory and application. 3rd edition. New York, NY: Springer Science Business Media, 2017. ISBN 978-331-9534-404. (EN)

Doporučená literatura

PACEJKA, Hans B. Tire and vehicle dynamics. Third Edition. Amsterdam: Elsevier, 2012. ISBN 9780080970165. (EN)
WONG, J. Theory of ground vehicles. 4th ed. Hoboken, N.J.: Wiley, 2008, 560 p. ISBN 04-701-7038-7. (EN)
PACEJKA, H.B., Takahashi,T. Cornering on uneven roads, Vehicle System Dynamics Vol. 17 (1988), No. 7. (EN)
VLK, F. Dynamika motorových vozidel. Nakladatelství a zasilatelství vlk, Brno 2001, ISBN 80-238-5273-6. (CS)
Road vehicles - Vehicle dynamics and road-holding ability – Vocabulary, ISO8855 : 2011 (E/F), International Organization for Standardization, Switzerland (EN)
Vehicle Dynamics Terminology, SAE J670e, Society of Autmotive Engineers, Warrendale, PA (EN)
Směrová dynamika vozidel – Definice základních pojmů, ČSN 30 0034, Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření, Praha 1981 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ADI-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program EID_P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do dynamiky vozidel.
2. Zatížení náprav.
3. Akcelerace – výkon motoru, jízdní odpory.
4. Akcelerace – přilnavost pneumatik, diferenciál.
5. Brzdné vlastnosti – brzdná dráha, stabilita při brzdění, rozdělení brzdných sil, protiblokovací systém.
6. Brzdné vlastnosti – brzdná dráha, stabilita při brzdění, rozdělení brzdných sil, protiblokovací systém.
7. Pneumatiky – konstrukce, mechanismus tření mezi pneumatikou a vozovkou, podélná síla, boční síla a vratný moment, ustálené charakteristiky pneumatik, přechodové vlastnosti, měření charakteristik.
8. Pneumatiky – konstrukce, mechanismus tření mezi pneumatikou a vozovkou, podélná síla, boční síla a vratný moment, ustálené charakteristiky pneumatik, přechodové vlastnosti, měření charakteristik.
9. Pneumatiky – konstrukce, mechanismus tření mezi pneumatikou a vozovkou, podélná síla, boční síla a vratný moment, ustálené charakteristiky pneumatik, přechodové vlastnosti, měření charakteristik.
10. Ovladatelnost vozidla – zatáčení při nízké rychlosti, zatáčení při vysoké rychlosti, vliv zavěšení kol, experimentální měření.
11. Ovladatelnost vozidla – zatáčení při nízké rychlosti, zatáčení při vysoké rychlosti, vliv zavěšení kol, experimentální měření.
12. Jízda po nerovné vozovce - nerovnosti vozovky, vnímání jízdních vibrací, vlastnosti vozidla, čtvrtinový model vozidla, tuhost odpružení, hmotnost neodpružené hmoty, tlumení, svislé a klonivé pohyby.
13. Jízda po nerovné vozovce - nerovnosti vozovky, vnímání jízdních vibrací, vlastnosti vozidla, čtvrtinový model vozidla, tuhost odpružení, hmotnost neodpružené hmoty, tlumení, svislé a klonivé pohyby.

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zatížení náprav – příklady k řešení.
2. Jízdní odpory – příklady k řešení.
3. Akcelerace – příklady k řešení.
4. Akcelerace – příklady k řešení.
5. Brzdné vlastnosti – příklady k řešení.
6. Brzdné vlastnosti – příklady k řešení.
7. Pneumatiky – příklady k řešení.
8. Pneumatiky – příklady k řešení.
9. Pneumatiky – příklady k řešení.
10. Ovladatelnost vozidla – příklady k řešení.
11. Ovladatelnost vozidla – příklady k řešení.
12. Jízda po nerovné vozovce – příklady k řešení.
13. Jízda po nerovné vozovce – příklady k řešení.

eLearning