Detail předmětu

Blockchain. Decentralizace a autonomie

FaVU-1BCHDAAk. rok: 2022/2023

Kurz navazující na předmět Blockchain: Úvod do narativu a technologie je koncipován jako série workshopů v rámci kterých budou prozkoumávány vybrané aspekty aplikace blockchainu jako technologického řešení. Cílem kurzu je prozkoumat a kriticky zhodnotit různé aplikace této technologie a spekulovat o jejím možném využití nebo lepších alternativách. Výběr hostů definuje snaha poukazovat na specifické vlastnosti této technologie v kontextu širší kulturní produkce a umělecké praxe. Decentralizace je klíčovou vlastností internetu, která je provázaná s možnostmi autonomie jednolivců a skupin. V rámci semestru tak prozkoumáme různé aspekty technologického solutionismu a budeme spekulovat o limitech a příležitostech, které nabízejí exponenciální blockchainové technologie. 

Kurz bude organizován formou blokové výuky. Konkrétně studujícím nabídne 6 workshopů - 3 v českém a 2 v anglickém jazyce; závěrečný workshop bude věnovaný konzultacím a prezentacím návrhů vlastních projektů nebo jejich konceptů.

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studenti se po absolvování předmětu budou schopni připravit vlastní projekt využívající technologii blockchainu. Zároveň budou vedeny ke kritickému uvažování o jejím možném použití v kontextu současného umění. Cílem kurzu je vytvořit si prakticko-kritický přístup k této technologii a jejím aplikacím v rámci umělecké praxe a uměleckého výzkumu. 

Prerekvizity

Absolvování kurzu nevyžaduje žádné předchozí znalosti a je otevřen začátečníkům. 

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou workshopů s pozvanými lektory - vyučující mezi jednotlivými vytváří vazby prostřednictvím diskuzí a krátkých cvičení. 

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšně absolvování kurzi je potřebné splnit následující podmínky: aktivní účast ve výuce (1 povolená neomluvené absence, větší míru absencí lze kompenzovat předložením úkolu vypracovaného na základě alternativního zadání po dohodě s vyučujícím) a odevzdání závěrečného úkolu, jenž bude představen v rámci posledního setkání v semestru formou kolokvia. 

Osnovy výuky

Konkrétní náplň workshopů a jména přednášejících budou upřesněna před zahájením semestru. Předběžný plán počítá s těmito hostkami a hosty a tématy:

Andrej Boleslavksý: Tokeny a digitální objekty  (4x 45min)

Denisa Kera: Lithopia a chytré kontrakty  (4x 45min)

Ryska: Jak designovat vlastní Metafesto  (4x 45min)

Laura Lotti: Black Swan DAO  (4x 45min)

Simon Denny: Blockchain the artworld (4x 45min)

Lákání softwarové magie - designování vlastního projektu (6x 45min)

 

Učební cíle

Cílem kurzu je na konkrétních příkladech ukázat, jak přistupují k technologii blockchainu různí tvůrci a podle toho definovat očekávání a možnosti, které toto technologické řešení nabízí. Cílem kurzu je umožnit studentům navrhnout a realizovat vlastní projekt. Tento nemusí pouze využívat technologie blockchainu, ale může na ní kriticky reagovat nebo pracovat s jejím využitím v offline módu. Různorodost promýšlení aplikace konkrétního média by ta měla umožnit studentům kriticky nahlédnout na to, jak technologický determinismus definuje naše uvažování o světě kolem nás.  

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v učebnách FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem. Minimální účast je 85 %. Nahrazování zameškané výuky probíhá po dohodě s pedagogem ve formě alternativních zadání.

 

Doporučená literatura

CATLOW, R., GARRETT, M., JONES, N., SKINNER, S.: Artists re:thinking the blockchain, Liverpool: Liverpool University Press, 2017
WEIDINGER, A.: PROOF OF ART – A short history of NFTs, from the beginning of digital art to the metaverse, Distanz, 2021
FERNÁNDEZ, M. P., GUSTAFSSON, S.: There is no Such Thing as Blockchain Art - A report on the current status of the intersection of Blockchain and art, 2019
QUARANTA, D.: Surfing with Satoshi. Art, blockchain and NFT. Introduction, 2021
FORD, P.: Crypto Isn’t About Money. It’s About Fandom, 2021
RYAN, T. R.: Will the artworld’s NFT wars end in utopia or dystopia?, 2021
WHITAKER, A.: Art and Blockchain: A Primer, History, and Taxonomy of Blockchain Use Cases, 2019
WHITAKER, A.: Blockchain, Fractional Ownership, and the Future of Creative Work, 2020
ROEDER, O.: The Blockchain Is Just Another Way To Make Art All About Money, 2018
STEYERL, H.: If You Don’t Have Bread, Eat Art!: Contemporary Art and Derivative Fascisms, 2016
GLOERICH, I., LOVINK, G., DE VRIES, P.: MoneyLab Reader 2: Overcoming the Hype, 2019
FLASH ART: Uncanny Valley - Episode V. Toward a New Ecology of Crypto Art: A Hybrid Manifesto, 2021
SPIKE MAGAZINE: Web3, číslo 70, 2022

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Praktické cvičení

24 hod., povinná

Vyučující / Lektor